Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespēju

14.03.2017

 

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 160.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, ir pasludināta par maksātnespējīgu no 10.03.2017. Vienlaicīgi par administratoru maksātnespējas procesā ir apstiprināts esošais likvidators Ilmārs Krūms. Administratora korespondences adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67027777, e-pasts: ilmars.krums@smpa.lv.

BACK TO NEWS


« Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā... Information regarding filing of creditor’s claims »

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.