Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” bankrota procedūras uzsākšanu

14.03.2017

 

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 186.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 ir uzsākta likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, bankrota procedūra. Kreditoriem un citām personām jāpiesaka savas prasības un citas pretenzijas 3 (trīs) mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Administrators maksātnespējas procesā ir esošais likvidators Ilmārs Krūms. Administratora korespondences adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67027777, e-pasts: ilmars.krums@smpa.lv.

BACK TO NEWS


« Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā... Information regarding filing of creditor’s claims »

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.