Pakalpojumu sniedzējiem LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā nav iztērēti 7 miljoni eiro

22.11.2016

 

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” informē, ka kopējie likvidācijas izdevumi par laika periodu no 14.03.2016. līdz 31.10.2016. sastāda 8 592 175 EUR.

 

Norādītajos likvidācijas izdevumos ietilpst darbinieku darba samaksa, atlaišanas pabalsti, nodokļu maksājumi, likvidatora atlīdzība, mantas uzturēšanas un mantas pārdošanas izmaksas, izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos, kā arī tiesas izdevumi un citi Kredītiestāžu likumā paredzētie izdevumi.

 

Visa minētā informācija Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā tiek regulāri publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” LAS „TRASTA KOMERCBANKA” ikmēneša pārskatos.

 

Atlīdzību likvidatora pieaicinātajiem apakšuzņēmējiem likvidators ir sedzis no savas atlīdzības, nevis no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” līdzekļiem. Līdz ar to publiski minētās personas nekādu atlīdzību no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” nav saņēmušas.

 

 

BACK TO NEWS


« Information for creditors Paziņojums kreditoriem »

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.