Paziņojums

01.09.2016

 

 

Paziņojums

 

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" likvidators Ilmārs Krūms aicina LAS "TRASTA KOMERCBANKA" klientus pārņemt savā valdījumā LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā esošo 3.personu mantu, vēršoties pie likvidatora (adrese: Palasta iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Pēc sludinājumā minētā termiņa beigām trešo personu manta tiks atsavināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.ˡ pantu. Paziņojums attiecas uz tiem klientiem, kuri nodevuši savu mantu LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā.

 

 

 

 

BACK TO NEWS


« Informācija 23.08 Notice to creditors »

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.