Jaunumu arhīvs

2016

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

22.12.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  likvidators Ilmārs Krūms paziņo, ka 1.kārtas atzītajiem kreditoriem ir tiesības ieskaita veidā, pretī saņemot kustamo ( t.sk. prasījuma tiesības), nekustamo īpašumu, saņemt nākamos 10% no pamatsummas prasījuma. Minētais nosacījums stāsies spēkā tikai tad, ja tiesības izmantot ieskaitu būs izteicis pietiekami liels kreditoru apjoms. Lai izmantotu ieskaita iespēju, kreditori var apvienot savus kreditoru prasījumus ar citiem kreditoriem.

OLDER ENTRIES

22.11.2016
Pakalpojumu sniedzējiem LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā nav iztērēti 7 miljoni eiro

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” informē, ka kopējie likvidācijas izdevumi par laika periodu no 14.03.2016. līdz 31.10.2016. sastāda 8 592 175 EUR.

Norādītajos likvidācijas izdevumos ietilpst darbinieku darba samaksa, atlaišanas pabalsti, nodokļu maksājumi, likvidatora atlīdzība, mantas uzturēšanas un mantas pārdošanas izmaksas, izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos, kā arī tiesas izdevumi un citi Kredītiestāžu likumā paredzētie izdevumi.

Visa minētā informācija Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā tiek regulāri publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” LAS „TRASTA KOMERCBANKA” ikmēneša pārskatos.

Atlīdzību likvidatora pieaicinātajiem apakšuzņēmējiem likvidators ir sedzis no savas atlīdzības, nevis no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” līdzekļiem. Līdz ar to publiski minētās personas nekādu atlīdzību no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” nav saņēmušas.

OLDER ENTRIES

25.10.2016
Information for creditors

Receiver of the wound-up joint stock company TRASTA KOMERCBANKA hereby informs that a decision has been made to increase by 10% the next payout payable by offsetting, i.e., currently the recognized creditors have the right to receive the next compensation of 20% of the principal amount of claim by offsetting.

OLDER ENTRIES

26.09.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidators paziņo, ka tiek uzsākts norēķins 10 % apmērā no pamatsummas prasījuma ieskaita veidā ar tiem kreditoriem, kuri izvēlējušies samaksas vietā saņemt jebkuru nepārdoto un izsludināto mājas lapā www.tkb.lv kustamo, nekustamo īpašumu vai prasījuma tiesības.

OLDER ENTRIES

24.09.2016
Vērtspapīru pārdošana

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr. 40003029667, turpmāk – Banka, paziņo, ka tiek pārdoti sekojoši trešajām personām piederoši vērtspapīri

OLDER ENTRIES

21.09.2016
Notice to creditors

The liquidator of JSC TRASTA KOMERCBANKA under liquidation notifies about the right of the creditors to receive a next payment in the amount of 10% of the main claim in the form of set-off by choosing any unsold movable or immovable property or claim rights that are announced on www.tkb.lv, in the amount of the starting price of the last unsuccessful auction, not exceeding 10% of the main amount of the claim.

OLDER ENTRIES

01.09.2016
Paziņojums

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" likvidators Ilmārs Krūms aicina LAS "TRASTA KOMERCBANKA" klientus pārņemt savā valdījumā LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā esošo 3.personu mantu, vēršoties pie likvidatora (adrese: Palasta iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Pēc sludinājumā minētā termiņa beigām trešo personu manta tiks atsavināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.ˡ pantu.Paziņojums attiecas uz tiem klientiem, kuri nodevuši savu mantu LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā.

OLDER ENTRIES

23.08.2016
Informācija 23.08

LAS “TRASTA KOMERCBANKA” likvidators Ilmārs Krūms informē, ka jebkurš interesents var izteikt vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, kustamo mantu, prasījuma tiesības pēc nenotikušas izsoles par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

OLDER ENTRIES

11.07.2016
Informācija kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  likvidators Ilmārs Krūms informē, ka likvidācijas procesā līdz 5.jūlijam izsolēs ir pārdoti sekojoši LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  aktīvi.

OLDER ENTRIES

06.07.2016
Information for clients

The liquidator of wound-up joint stock company Trasta Komercbanka invites clients to remove their property placed in the safe deposits of wound-up JSC Trasta Komercbanka.

OLDER ENTRIES

17.06.2016
Working hours during holidays
 
Dear Clients,
 
We inform you that during "Ligo" holidays (June 23, 24) the wound-up JSC Trasta Komercbanka will be closed. Whereas on June 22 the working hours are from 9 a.m. till 5 p.m.
 
Wishing you a pleasant holiday,
Wound-up JSC Trasta Komercbanka
 
 

OLDER ENTRIES

13.06.2016
Notice to creditors

The liquidator of joint-stock company under liquidation “Trasta komercbanka” would like to remind you that the deadline for application of creditors – June 17 – is approaching. Creditors’ claims submitted after the said deadline will be included in another group of creditors, in which claims will be satisfied only after satisfying the creditors’ claims submitted by the deadline and other claims specified in Articles 192 and 193 of the Credit Institutions Law. 

OLDER ENTRIES

06.06.2016
Information for creditors

Ilmārs Krūms, receiver of the wound-up joint stock company Trasta Komercbanka, informs that as of June 6, 2016 we have started paying out additional 10% of the principal amount of claim to recognized creditors.

OLDER ENTRIES

25.05.2016
Information for creditors

To ensure timely recognition and satisfaction of creditors’ claims, Receiver Ilmārs Krūms asks creditors prior to submitting their claims to carefully read the Law on Credit Institutions and render their cooperation within the AML (anti-money laundering) procedure. Receiver Ilmārs Krūms informs that we have started payouts to the first recognized creditors at the rate of 20% of the principal amount of claim. Funds to settle 20% of principal claim amounts have been allocated from bank assets into a separate account that will be used solely for satisfaction of creditors’ claims.

OLDER ENTRIES

18.05.2016
Additional information regarding filing of creditor’s claims

Those creditors with balances in their accounts opened at the wound-up joint stock company Trasta Komercbanka exceeding EUR 100,000, which is the amount of government guaranteed compensation, as well as all other legitimate creditors that have obtained the creditor status after the decision about liquidation of the bank was adopted, may file their creditor’s claims within three months after the day when the commencement of the bank liquidation process was announced in the official gazette Latvijas Vēstnesis (17 March 2016), i.e. by 17 June 2016.

OLDER ENTRIES

12.05.2016
Par kontu slēgšanu

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" informē, ka sakarā ar Bankas licences anulēšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu, Banka vairs nav tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus klientiem. Līdz ar to, tiesiskā darījuma priekšmetam beidzot pastāvēt, ir izbeidzamas arī tiesiskās attiecības starp Banku un tās klientiem, kuru ietvaros nepastāv savstarpēji neizpildītas saistības. Sakarā ar iepriekš minēto, Banka uzsāk to Bankas klientu kontu slēgšanu, ar kuriem nepastāv savstarpēji neizpildītas saistības un kuru kontos atlikums ir vienāds ar nulli.

OLDER ENTRIES

02.05.2016
Changes in Operating Hours

Dear Clients,

Please be informed that the operating time of LJSC "TRASTA KOMERCBANKA" will be changed on May 3 and 4:

May 3 The customer services areas will be open 9.30 to 16.00 (day before holiday);

May 4 LJSC "TRASTA KOMERCBANKA" will be closed (Day of the Restoration of Independence of the Republic of Latvia).
 

OLDER ENTRIES

28.04.2016
On sold LAS "TRASTA KOMERCBANKA" bonds

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" informs that the following Bank's bonds were sold to those who offered the highest price on April 27, 2016

OLDER ENTRIES

22.04.2016
About LAS "TRASTA KOMERCBANKA" First Real Estate Auctions

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" invites all interested parties to acquaint themselves with the first announcements of the bank's real estate auctions.

OLDER ENTRIES

14.04.2016
On disbursement of guaranteed compensations

Due to the limited access to the financial services LAS Trasta komercbanka now can make payments of the guaranteed compensation only to accounts in SEPA system.

OLDER ENTRIES

13.04.2016
Information about LAS Trasta komercbanka real estate auctions

LAS Trasta komercbanka informs that first voluntary real estate auctions will be announced during the next week.

OLDER ENTRIES

11.04.2016
Information about AML examinations

Please consider that AML (anti-money-laundering) examinations of all payments to clients take place at LAS Trasta Komercbanka.

OLDER ENTRIES

01.04.2016
On the financial instruments held by LAS “Trasta komercbanka”

LAS “Trasta komercbanka” hereby informs that customers who possess open accounts at LAS “Trasta komercbanka” may submit claims for the transfer of their owned financial instruments to another credit institution or investment brokerage company by the customer's choice, this company being entitled to hold investors' financial instruments. 

OLDER ENTRIES

31.03.2016
Notification for the customers of SIA “TKB līzings” on the procedure of repayment of liabilities

Based on the decision of the European Central Bank of 3 March 2016 to withdraw the authorisation rights of AS “TRASTA KOMERCBANKA”, the bank account for SIA “TKB līzings” customer payments has been changed.

OLDER ENTRIES

30.03.2016
Application form of creditor's claim

Creditors whose account balances in LAS Trasta komercbanka exceed the state guaranteed amount of EUR 100 000, as well as other lawful creditors that have obtained the status of creditors after the decision on the liquidation of the bank, may submit their claims within three months following the date on which the announcement on the initiation of bank’s liquidation was published in the official gazette Latvijas Vēstnesis (17 March 2016), i.e. until 17 June 2016.

OLDER ENTRIES

22.03.2016
The office hours on holidays

On Easter holidays the working schedule of the Bank will be changed.

                                 

OLDER ENTRIES

18.03.2016
Disbursement of guaranteed compensations to Trasta komercbanka customers has been started

Trasta komercbanka, the joint stock company under liquidation, has started the disbursement of guaranteed compensation up to EUR 100,000 to all customers of the bank, both private and legal persons, either residents or non-residents. 

OLDER ENTRIES

17.03.2016
Delisting of Trasta komercbanka JSC Bonds from Baltic Bond List

The stock exchange Nasdaq Riga has decided to delist Trasta komercbanka JSC bonds from the Baltic Bond List. The last trading day of Trasta komercbanka JSC bonds is set on March 15, 2016.

OLDER ENTRIES

17.03.2016
Information about the procedure for repayment of credit obligations

Referring to the decision of the European Central Bank of 3 March 2016 to withdraw the authorization of AS "TRASTA KOMERCBANKA" (hereinafter also the Bank) as a credit institution, the Bank is providing information about the new procedure for repayment of credit obligations (limits on payment cards, consumer credits, loans, overdrafts, factoring, etc.).

OLDER ENTRIES

14.03.2016
Court rules Trasta komercbanka is to be liquidated

On March 14, 2016, the Riga City Vidzeme District Court decided to recognize that the joint stock company TRASTA KOMERCBANKA is to be liquidated.

OLDER ENTRIES

04.03.2016
ECB has adopted a decision to withdraw the authorisation of Trasta komercbanka. (updated)

Trasta komercbanka would like to inform its clients that the European Central Bank (ECB) has adopted a decision to withdraw the authorisation of the bank. 

OLDER ENTRIES

04.02.2016
Latest news on the processes taking place at the bank

Trasta komercbanka continues to inform clients about the processes and actions in connection with the restrictions imposed on the activities of the bank by the Financial and Capital Market Commission (FCMC).

OLDER ENTRIES

27.01.2016
Information for clients

Trasta komercbanka would like to inform you that in the current situation it is working strenuously in order to remedy the shortcomings identified by the Financial and Capital Market Commission.

OLDER ENTRIES

22.01.2016
Information to clients about restrictions on bank activities

The Bank continues to work in the usual mode of business, providing services and fulfilling its obligations to the customers in compliance with the limits imposed by the FCMC.

OLDER ENTRIES

21.01.2016
Changes in the Consolidated Price List in January, 2016

Dear clients, we would like to inform you about the changes in the bank’s Price List, effective from January 25, 2016. Please get familiar with the changes!

OLDER ENTRIES

21.01.2016
Changes in General Transaction and Service Regulations

Please be informed that on 1 February the updated General Transaction and Service Regulations enter into force.

OLDER ENTRIES

04.01.2016
Changes in the Consolidated Price List

Dear clients, we would like to inform you about the changes in the bank’s Price List, effective from January 4, 2016. Please get familiar with the changes!

OLDER ENTRIES

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.