Jaunumu arhīvs

2017

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

22.11.2017
Call to make price offers on credit portfolio of secured claims

The administrator of JSC in liquidation "TRASTA KOMERCBANKA", Armands Rasa announces that, within the insolvency proceedings, it is planned to sell a credit portfolio of claims that are secured with a pledge and which consists of 34 claims against 25 persons, of which 8 are legal persons and 17 are physical persons. The balance of debt liabilities of the credit portfolio is EUR 21’019’603.16 and its compulsory sale’s value is EUR 4’319’043.00. The nominal value of the credit portfolio and the number of claims included in it might change...

OLDER ENTRIES

07.11.2017
Announcement of launching auction of the credit portfolio of unsecured claim rights owned by JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA”.

The administrator of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA”, registration No. 40003029667, Armands Rasa, certificate No. 00428, place of practice: K.Valdemara iela 33-35, Riga, LV-1010, announces an auction of the credit portfolio of unsecured claim rights of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” as aggregate of things, which consists of claim rights against 81 natural persons and 28 legal persons. This auction will be the first auction of the aggregate of things with an ascending step.

OLDER ENTRIES

01.11.2017
Information on a meeting of creditors of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” and its agenda

Information on a meeting of creditors of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” and its agenda

OLDER ENTRIES

14.08.2017
Notification about measures for recovery of debts of debtors

Dear clients!

 

 

On  August 11, 2017 Armands Rasa, the administrator of insolvency proceedings of the Joint Stock Company in Liquidation “TRASTA KOMERCBANKA”, registration No. 40003029667, pursuant to section 161(4)12) of the Credit Institutions Law has adopted the decision No. 1/2017 “On measures for recovery of debts of debtors”, which determines waiver of ancillary claims against debtors by the Joint Stock Company in Liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” and the administrator.

OLDER ENTRIES

07.08.2017
Notification regarding cancellation of announced auctions

Administrator of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” hereby declares that all auctions announced within the insolvency procedure of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA”  before 19th June 2017 are cancelled and will not be held. All transactions of the previous administrator regarding the property of JSC in liquidation “TRASTA KOMERCBANKA” are being halted.

OLDER ENTRIES

15.06.2017
Notice on cancellation of creditors’ meeting

Please note the creditor’s meeting of JSC „TRASTA KOMERCBANKA” in liquidation which was planned on June 16, 2017 IS CANCELLED.

OLDER ENTRIES

13.06.2017
Paziņojums

Likvidējamā AS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV- 1050, paziņo, ka izsludinātās kustamās mantas (kredītportfeļi un IT sistēmas) izsoles, kas izsludinātas laika posmā no 12.06.2017.-16.06.2017., tiek atsauktas.

 

 

Par nekustamo īpašumu izsolēm, ja tās tiks atceltas, tiks paziņots atsevišķi.

OLDER ENTRIES

02.06.2017
Notice of creditors’ meeting and agenda of the meeting

The creditor’s meeting of JSC „TRASTA KOMERCBANKA” in liquidation will be held at 11:00 on Friday, June 16, 2017 in the conference hall on the 7th floor of City Hotel Teater on Bruninieku street 6, Riga.

OLDER ENTRIES

12.05.2017
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts:ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, informē, ka LAS “TRASTA KOMERCBANKA” īpašumā ir nekustamie īpašumi, kas atrodas Bulgārijā.

 

 

Īpašumiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, nav piemērojamas Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normas, kā arī Latvijas Republikas e-vietnē www.e izsoles.lv nav iespējas izvietot sludinājumus par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Bulgārijā un sekas attiecībā uz izsoles aktu, pirkuma līgumu, kas dod tiesības iegūt nekustamo īpašumu, regulē tās valsts tiesību normatīvie akti, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašumi.

 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, administrators nolemj pārdot Bulgārijas īpašumus atbilstoši Bulgārijas tiesību normatīvo aktu prasībām, pārdodot tos izsolēs vai bez tās par iespējami augstāko cenu.

 

 

Katra īpašuma apraksts, pārdošanas noteikumi tiks publicēti arī www.tkb.lv.

 

 


Maksātnespējas administrators I.Krūms

OLDER ENTRIES

21.04.2017
LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumus

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumi kustamai mantai.

OLDER ENTRIES

05.04.2017
Paziņojums par izsoles atcelšanu

    SIA "TKB Līzings", reģistrācijas Nr.40003591059 kopā ar LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr.40003029667, informē, ka 10.04.2017. plkst.14:45 izsludinātā izsole par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1 un kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 - 981,9 m2 un kopīpašuma 9819/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 9819/66552 d.d. ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA" tiek atcelta.

OLDER ENTRIES

28.03.2017
Information regarding filing of creditor’s claims

Dear clients,

 

According to Article 186 of the Credit Institutions Law creditors may file their claims...

OLDER ENTRIES

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespēju

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 160.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, ir pasludināta par maksātnespējīgu

OLDER ENTRIES

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” bankrota procedūras uzsākšanu

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 186.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 ir uzsākta likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, bankrota procedūra. Kreditoriem un citām personām jāpiesaka savas prasības un citas pretenzijas 3 (trīs) mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Administrators maksātnespējas procesā ir esošais likvidators Ilmārs Krūms. Administratora korespondences adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67027777, e-pasts: ilmars.krums@smpa.lv.

OLDER ENTRIES

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” mantas izsoles uzsākšanas dienu

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 187.pantam tiek paziņots, ka ir uzsākta likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, mantas izsole. Par katru izsoli tiks paziņos atsevišķi Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

OLDER ENTRIES

02.03.2017
Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā valdījumā sev piederošos vērtspapīrus

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr. 40003029667, turpmāk – Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā valdījumā sev piederošos vērtspapīrus un kuri tika atsavināti, triju mēnešu laikā pieteikt prasības par no vērtspapīru pārdošanas saņemto naudas līdzekļu izmaksu.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni +371 67027777.

 

 

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”

Likvidators Ilmārs Krūms

OLDER ENTRIES

09.02.2017
Par nenotikušās 1.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 9.februārī nenotika izsole, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret fiziskajām personām par nenotikušās izsoles sākuma cenu. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 15.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

OLDER ENTRIES

01.02.2017
par nenotikušās 2.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.janvārī un 2017.gada 26.janvārī nenotika izsoles, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret rezidentiem fiziskajām personām un  pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 10.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

OLDER ENTRIES

11.01.2017
Kreditoriem izmaksāts vairāk kā 193 miljoni eiro

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, likvidators Ilmārs Krūms informē, ka 2016.gada decembra mēnesī ir viena no lielākajām atgūtajām aktīvu summām kopš likvidācijas procesa uzsākšanas, t.i. 11 220 274 EUR apmērā.

Līdz 2017.gada 9.janvārim veiktas izmaksas 2862 kreditoriem, t.sk. garantētajiem,   vairāk kā 193 miljoni eiro apmērā.

LAS “TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā kopējās segtās izmaksas līdz 2016.gada 30.decembrim sastāda 13 727 243 EUR, kas ir mazāk kā 7% no kreditoriem izmaksātās summas un sevī ietver darba samaksu, atlaišanas pabalstus, mantas uzturēšanas izdevumus, nodokļus, likvidatora un likvidatora palīga atlīdzību, vērtēšanas izmaksas, publikācijas izmaksas izsoļu organizēšanai, tiesas izdevumus un pilnīgi visas citas ar procesu saistītās izmaksas.

OLDER ENTRIES

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.