7 Floating fuel stations (FFS) under construction (2nd auction)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod 2.labprātīgā izsolē 17.08.2016. ar augšupejošu soli kustamo īpašumu – būvniecības stadijā esošas peldošās konstrukcijas degvielas stacijas ( PDUS) :

 

  1. reģistrācijas Nr. P6009/137, 2009.gads, tirgus vērtība 6100 EUR un izsoles sākuma cena 4575 EUR. Izsoles sākums plkst.10.00,
  2. reģistrācijas Nr. P6008/139, 2009.gads, tirgus vērtība 7150 EUR un izsoles sākuma cena 5362,50 EUR. Izsoles sākums plkst.10.30,
  3. reģistrācijas Nr.P6003/140, 2009.gads, tirgus vērtība 7200 EUR un izsoles sākuma cena 5400 EUR. Izsoles sākums plkst.11.00,
  4. reģistrācijas Nr.P6004/141, 2009.gads, tirgus vērtība 8150 EUR un izsoles sākuma cena 6112,50 EUR. Izsoles sākums plkst.11.30,
  5. reģistrācijas Nr.P6005/142, 2009.gads, tirgus vērtība 8000 EUR un izsoles sākuma cena 6000 EUR. Izsoles sākums plkst.12.00,
  6. reģistrācijas Nr.P6006/143, 2009.gads, tirgus vērtība 7950 EUR un izsoles sākuma cena 5962,50 EUR. Izsoles sākums plkst.12.30,
  7. reģistrācijas Nr.P6007/144, 2009.gads, tirgus vērtība 8100 EUR un izsoles sākuma cena 6075 EUR. Izsoles sākums plkst.13.00.

 

PDUS ir reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā.Nosolītā izsoles cena ir apliekama ar PVN. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienu laikā līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” kustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles  tirgus cenas (maksājuma mērķī norādot PDUS reģistrācijas Nr.) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī norādot PDUS reģistrācijas Nr.).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00.  Kustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.