Preču zīmju 2. izsole

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību. Preču zīmju tirgus cena - EUR 20 500; izsoles sākuma cena - EUR 15 375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 13.04.2017. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 "Citadele banka" AS preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas (EUR 2050) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis - "nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni67027777 no plkst.10.00-17.00. 

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Preču zīmju 2. izsole - NENOTIKA

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgā izsolē 19.12.2016., plkst.10:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9, ar augšupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību :

 

Preču zīmju tirgus cena- EUR 20500 un izsoles sākuma cena ir EUR 15375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 2050 un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Trademarks auction

 

The wound-up joint stock company Trasta Komercbanka, reg. No. 40003029667, registered address: 9 Miesnieku Street, Riga, LV-1050, announces first voluntary auction with an increasing bid of figurative and word trademarks to be treated as one lot. The auction will take place on July 14, 2016  at 12:00 at 1 Palasta street, Riga, LV-1050.

 

 

Trademark Name

Trademark Type

Trademark Territory

(LV-Latvia, BY- Belarus, UA- Ukrain, EM- European Community, RU- Russia, KZ-Kazahstan)

Registration number

Expiration date/renewal date

TRASTA KOMERCBANKA

word

LV

M40171

29.05.2016

TRASTA KOMERCBANKA

word

BY,UA,EM

922480

09.01.2017

TKB

figurative

LV

M40168

29.05.2016

TKB

figurative

BY,KZ,RU,UA,EM

922662

09.01.2017

TKB

word

LV

M40169

29.05.2016

TKB

word

BY,KZ,UA,EM

922479

09.01.2017

TRASTS

word

LV

M40170

29.05.2016

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

LV

M57346

29.09.2016

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

BY,UA,EM

957088

31.01.2018

TKB

figurative

LV

M68757

28.01.2025

TKB

figurative

BY,KZ,RU,UA,EM

1249383

28.01.2025

TKB

figurative

LV

M68753

14.01.2025

TKB

figurative

BY,KZ,RU,UA,EM

1249384

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

LV

M68758

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

BY,EM,UA

1249382

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

LV

M68752

14.01.2015

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figurative

BY,EM,UA

1249385

28.01.2025

SMART FINANCE

figurative

LV

M69208

28.01.2025

SMART FINANCE

figurative

LV

M69209

28.01.2025

SMART FINANCE

figurative

LV

M69210

28.01.2025

SMART FINANCE

figurative

LV

M69211

28.01.2025

 

 

The market price and the start price of the auction of the trademarks - EUR 20500. The offered price of the auction is not VAT exempt.

 

Prospective bidders by 09.07.2016 shall transfer to the current account of the wound-up joint stock company Trasta Komercbanka No. LV28HABA0551041492621 at Swedbank, JSC the amount of trademarks purchase collateral in the amount of 10% of the auction market price of a trademarks EUR 2050 (payment purpose: collateral for trademarks as one lot) and the auction participation fee of EUR 100 (payment purpose: auction participation fee for trademarks as one lot).

 

You can learn about the terms of the auction and see the property appraisal at 1 Palasta Street, 1st floor, Riga. Please call us in advance at 67027999 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. to schedule an appointment.

 

The appraisal report is available here.  Auction regulations are available here.

 

 

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.