Zeme Rīgā, Vaidavas ielā 11; Ūnijas ielā 64

Administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts: ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, 1.izsolē ar augšupejošu soli pārdod likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, nekustamo īpašumu kadastra Nr.0100 070 0159, kas atrodas Rīgā, Vaidavas ielā 11; Ūnijas ielā 64 un sastāv no zemes gabala 5630 m2. Īpašuma tiesības uz īpašumu reģistrētas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000159379.

 

 

Nekustamā īpašuma vērtējums/izsoles sākuma cena - 40500 EUR. Izsoles cena nekustamajam īpašumam nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 500 EUR.

 

 

Izsoles sākuma datums: 03.05.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks: 05.06.2017.plkst.13:00.

 

 

Izsoles nodrošinājums 4050 EUR iemaksājams līdz 23.05.2017. LAS “TRASTA KOMERCBANKA” atvērtajā AS “Citadele banka” kontā LV30PARX0000035380009, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratoram Ilmāram Krūmam autorizēt to dalībai izsolē. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi : https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

 


 

Maksātnespējas administrators I.Krūms

Contact

I have read Terms and Conditions

Unfortunately the message wasn't sent. Please, fill all required fields and try again

Thank You!

Your message has been sent. We will get in touch with you soon.