Grozījumi Kustamās mantas IZSOLES NOTEIKUMOS ar augšupejošu soli

(Lejupielādēt)

 

 

 

Likvidējamās akciju sabiedrības

“TRASTA KOMERCBANKA”

(Vienotais reģ. Nr. 40003029667)

Grozījumi Kustamās mantas

IZSOLES NOTEIKUMOS

ar augšupejošu soli

 

 

 

 

Izteikt 6.p. sekojoši :

 

6.Izsoles dalībnieku reģistrācija, nodrošinājuma summa un dalības maksa.

 

6.1.Personas, kas saskaņā ar šiem noteikumiem var būt par Izsoles dalībniekiem un kuras vēlas piedalīties Kustamās mantas izsolē pārskaita uz Bankas norēķinu kontu: LV30PARX0000035380009, saņēmēja banka: AS “Citadele banka”, SWIFT: PARXLV22, saņēmējs: LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģ. Nr. 40003029667:

 

- dalības maksu no 10 EUR līdz EUR 100 apmērā, ko konkrētā gadījumā nosaka administrators, izsludinot konkrēto izsoli;

- nodrošinājumu 10 % apmērā no attiecīgās Kustamās mantas Nosacītās cenas,

un reģistrējas pie Izsoles vadītāja.

 

Izsoles dalības maksai un nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā līdz izsoles norises dienai.

 

Izsoles vadītājam ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.