Preču zīmju 2. izsole

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību. Preču zīmju tirgus cena - EUR 20 500; izsoles sākuma cena - EUR 15 375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 13.04.2017. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 "Citadele banka" AS preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas (EUR 2050) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis - "nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni67027777 no plkst.10.00-17.00. 

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Preču zīmju 2. izsole - NENOTIKA

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgā izsolē 19.12.2016., plkst.10:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9, ar augšupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību :

 

Preču zīmju tirgus cena- EUR 20500 un izsoles sākuma cena ir EUR 15375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 2050 un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Preču zīmju izsole - NENOTIKA

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 1.labprātīgā izsolē 14.07.2016., plkst.12:00, Rīgā, Palasta ielā 1, ar augšupejošu soli vārdiskas un figuratīvas preču zīmes kā lietu kopību :

 

 

Preču zīmes nosaukums

Preču zīmes veids

Preču zīmes mērogs

(LV-Latvija, BY- Baltkrievija, UA- Ukraina, EM- Eiropas kopiena, RU- Krievija, KZ-Kazahstāna)

Reģistrācijas Nr.

Preču zīmes beigu termiņš/atjaunošanas termiņš

TRASTA KOMERCBANKA

vārdiska

LV

M40171

29.05.2016.

TRASTA KOMERCBANKA

vārdiska

BY,UA,EM

922480

09.01.2017.

TKB

figuratīva

LV

M40168

29.05.2016.

TKB

figuratīva

BY,KZ,RU,UA,EM

922662

09.01.2017.

TKB

vārdiska

LV

M40169

29.05.2016.

TKB

vārdiska

BY,KZ,UA,EM

922479

09.01.2017.

TRASTS

vārdiska

LV

M40170

29.05.2016.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

LV

M57346

29.09.2016.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

BY,UA,EM

957088

31.01.2018.

TKB

figuratīva

LV

M68757

28.01.2025.

TKB

figuratīva

BY,KZ,RU,UA,EM

1249383

28.01.2025.

TKB

figuratīva

LV

M68753

14.01.2025.

TKB

figuratīva

BY,KZ,RU,UA,EM

1249384

28.01.2025.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

LV

M68758

28.01.2025.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

BY,EM,UA

1249382

28.01.2025.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

LV

M68752

14.01.2015.

TKB TRASTA KOMERCBANKA

figuratīva

BY,EM,UA

1249385

28.01.2025.

SMART FINANCE

figuratīva

LV

M69208

28.01.2025.

SMART FINANCE

figuratīva

LV

M69209

28.01.2025.

SMART FINANCE

figuratīva

LV

M69210

28.01.2025.

SMART FINANCE

figuratīva

LV

M69211

28.01.2025.

 

 

Preču zīmju tirgus un sākuma cena ir EUR 20500. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Pretendentiem līdz 09.07.2016. jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, „Swedbank” AS, preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 2050 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par preču zīmju kopību) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1 , 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00.

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.