Zeme Jūrmalā, Matrožu ielā 4 (3. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 3.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.1300 002 2207, kas sastāv no ½ domājamās daļas no zemes gabala 2426 kv.m un atrodas Matrožu ielā 4, Jūrmalā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645. 

 

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena –EUR 52400 un izsoles sākumcena - EUR37900, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 01.08.2016., plkst.12:00, Rīgā, Palasta ielā 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentam jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „ Swedbanka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas -5240 EUR (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Matrožu ielu 4, Jūrmalu) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa par Matrožu ielu 4, Jūrmalu), kas jāsamaksā ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00- 17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.