Zeme Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., „Jaunsaules” (3. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 3.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8033 001 0261, kas sastāv no zemes gabala 3,3 ha un atrodas “Jaunsaules”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843.

 

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena EUR 91000 un izsoles sākumcena ir EUR 55000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 01.08.2016., plkst.10:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentiem jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbanka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas -9100 EUR (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par “Jaunsaules”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa par “Jaunsaules”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā , 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00.  Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.