Zeme un ēka Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2 (3. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 3.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 113 0044, kas sastāv no zemes gabala 1850 mun uz tā esošu nedzīvojamo ēku ar kopējo platību 682 m2 un atrodas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000086357.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 113 000 un izsoles sākuma cena EUR 79000. Izsoles cena nav ar PVN apliekams darījums. Izsole notiks 09.09.2016., plkst.10:30, Rīgā, Palasta ielā 1.

 

Pretendentiem jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 11300 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Augusta Dombrovska iela 2) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Augusta Dombrovska iela 2), kas jāsamaksā ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.