Zeme Rīgā, Astras ielā b/n (2. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 2.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 075 0483, kas sastāv no zemes gabala 4241 m2 un atrodas Rīgā, Astras ielā b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11329.

 

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena ir EUR 126000 un sākumcena ir EUR 94500, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 12.09.2016., plkst.11:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas -12600 EUR (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Astras iela b/n) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Astras iela b/n ).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.