3 Zemesgabalu domājamās daļas Kurzemes prospektā b/n, Kurzemes prospektā 164 un Jūrmalas gatvē 97, Rīgā (3. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 3.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kā lietu kopību – zemesgabalu domājamo daļu, kas atrodas Kurzemes prospektā b/n, Kurzemes prospektā 164 un Jūrmalas gatvē 97, Rīgā, un kas sastāv no:

 

- 3/5 d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 082 0250, ar kopējo platību 1275m2, kas iekšējā sadalījuma plānā apzīmēts ar “B” un atrodas Kurzemes prospektā b/n, Rīgā. Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Tirgus vērtība ir 18460 EUR. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6409;

 

- 2656/4997 d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 117 0182, ar kopējo platību 2656 m2, kas iekšējā sadalījuma plānā ar apzīmēts ar “B” un atrodas Kurzemes prospektā 164, Rīgā. Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Tirgus vērtība EUR 38460. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000440702;

 

- ¼ d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 082 0254, kas atrodas Jūrmalas gatvē 97, Rīgā. Tirgus vērtība EUR 41780. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5263.

 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR  68600, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 05.10.2016., plkst.10:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, „Swedbank” AS, kods HABALV22, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 9870 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Kurzemes prosp./Jūrmalas gatve) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Kurzemes prosp./Jūrmalas gatve).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.