8 Zemes vienības Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Ķiršziedi” (2. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod 2.labprātīgā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8070 007 0833, kas sastāv no 8 zemes vienībām ar kopējo platību 11 762 m2.

 

Zemes gabals atrodas Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā “Ķiršziedi” un ir reģistrēts Ķekavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000183838.

 

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena ir EUR  105 000 un sākuma cena ir 78750EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 18.08.2016., plkst.11:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, „Swedbank” AS, kods HABALV22, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Ķiršziedi”) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Ķekavas nov., Ķekavas pag. “Ķiršziedi”).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.