Zeme, ēka un iekārtas Rīgā, Ventspils ielā 26 (2. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā 2.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 075 2120, sastāv no zemes gabala 9523 mun uz tā esošas industriālās apbūves 5 148m2, kas sastāv no administratīvās ēkas, ražošanas ēkas, noliktavas, nojumes un atrodas Rīgā, Ventspils ielā 26. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27040.

 

kustamā manta kā lietu kopība sastāv no iekārtām un mēbelēm, kuru saraksts pieejams Atskaitē par SIA “Ļekongermess” uzrādītās kustamās mantas vērtību.

 

Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu izsoles tirgus cena ir EUR 897700, bet sākuma cena EUR 673275, no kuras EUR 492750 ir nekustamā īpašuma sākumcena un EUR 180525 ir kustamās mantas sākumcena. Nekustamais īpašums ar PVN netiek aplikts, bet kustamās mantas nosolītā cena papildus ir apliekama ar PVN.

 

Izsole notiks 16.08.2016., plkst.10:00, Rīgā, Palasta ielā 1.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, „Swedbank” AS, kods HABALV22,  īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Ventspils iela 26) un dalības maksa EUR100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Ventspils iela 26).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.