55 zemes vienības Bauskā, A7 ceļa tuvumā (3. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, kopā ar SIA “TKB Līzings”, reģ.Nr.40003591059, juridiskā adrese :  Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā 3.izsolē ar augšupejošu soli sekojošus 55 savstarpēji saistītus neapbūvētus nekustamos īpašumus kā lietu kopību, kas ar kārtas numuru no 1.- 49. pieder LAS “ Trasta komercbanka” un kārtas numuru no 50.-55. pieder SIA “TKB Līzings”:

 

1) ar kad. Nr.4001 002 0250, kas sastāv no zemes gabala 1448 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9978,

2) ar kad. Nr.4001 002 0251, kas sastāv no zemes gabala 1443 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9979,

3) ar kad. Nr.4001 002 0252, kas sastāv no zemes gabala 1776 kv.m un atrodas Bauskā, Avotu ielā 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9980,

4) ar kad. Nr.4001 002 0281, kas sastāv no zemes gabala 1255 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9991,

5) ) ar kad. Nr.4001 002 0282, kas sastāv no zemes gabala 1455 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9980,

6) ar kad. Nr.4001 002 0283, kas sastāv no zemes gabala 1495 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9916,

7) ar kad. Nr.4001 002 0284, kas sastāv no zemes gabala 1518 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9912,

8) ar kad. Nr.4001 002 0285, kas sastāv no zemes gabala 1313 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes ielā 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9911,

9) ar kad. Nr.4001 002 0271, kas sastāv no zemes gabala 1281 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9968,

10) ar kad. Nr.4001 002 0276, kas sastāv no zemes gabala 1606 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9947,

11) ar kad. Nr.4001 002 0272, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9949,

12) ar kad. Nr.4001 002 0277, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9960,

13) ) ar kad. Nr.4001 002 0273, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9957,

14) ar kad. Nr.4001 002 0278, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9932,

15) ar kad. Nr.4001 002 0274, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9929,

16) ar kad. Nr.4001 002 0279, kas sastāv no zemes gabala 1424 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9922,

17) ar kad. Nr.4001 002 0275, kas sastāv no zemes gabala 1477 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9914,

18) ar kad. Nr.4001 002 0280, kas sastāv no zemes gabala 1325 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9999,

19) ar kad. Nr.4001 002 0228, kas sastāv no zemes gabala 1219 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000239987,

20) ar kad. Nr.4001 002 0235, kas sastāv no zemes gabala 1740 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9925,

21) ar kad. Nr.4001 002 0229, kas sastāv no zemes gabala 1445 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9993,

22) ar kad. Nr.4001 002 0236, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9930,

23) ar kad. Nr.4001 002 0230, kas sastāv no zemes gabala 1682 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9933,

24) ) ar kad. Nr.4001 002 0237, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9935,

25) ar kad. Nr.4001 002 0231, kas sastāv no zemes gabala 1853 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9939,

26) ar kad. Nr.4001 002 0238, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9948,

27) ) ar kad. Nr.4001 002 0232, kas sastāv no zemes gabala 1993 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9927,

28) ar kad. Nr.4001 002 0239, kas sastāv no zemes gabala 1319 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9964,

29) ar kad. Nr.4001 002 0233, kas sastāv no zemes gabala 1918 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 11. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9962,

30) ar kad. Nr.4001 002 0240, kas sastāv no zemes gabala 1211 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 12. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9961,

31) ar kad. Nr.4001 002 0234, kas sastāv no zemes gabala 1667 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 13. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9959,

32) ar kad. Nr.4001 002 0247, kas sastāv no zemes gabala 25034 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 15. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9955,

33) ar kad. Nr.4001 002 0241, kas sastāv no zemes gabala 6210 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 17. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9951,

34) ar kad. Nr.4001 002 0242, kas sastāv no zemes gabala 6171 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 19. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9971,

35) ar kad. Nr.4001 002 0243, kas sastāv no zemes gabala 6111 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 21. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9969,

36) ar kad. Nr.4001 002 0244, kas sastāv no zemes gabala 6000 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 23. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9967,

37) ar kad. Nr.4001 002 0245, kas sastāv no zemes gabala 5842 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 25. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0023 9966,

38) ar kad. Nr.4001 002 0246, kas sastāv no zemes gabala 5479 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela 27. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 9995,

39) ar kad. Nr.4001 002 0253, kas sastāv no zemes gabala 1250 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0238,

40) ar kad. Nr.4001 002 0259, kas sastāv no zemes gabala 1725 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0222,

41) ar kad. Nr.4001 002 0254, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0244,

42) ar kad. Nr.4001 002 0260, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0200,

43) ar kad. Nr.4001 002 0255, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0204,

44) ar kad. Nr.4001 002 0261, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0248,

45) ar kad. Nr.4001 002 0256, kas sastāv no zemes gabala 1361 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0246,

46) ar kad. Nr.4001 002 0262, kas sastāv no zemes gabala 1419 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0219,

47) ar kad. Nr.4001 002 0257, kas sastāv no zemes gabala 1319 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0340,

48) ar kad. Nr.4001 002 0263, kas sastāv no zemes gabala 1335 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0250,

49) ar kad. Nr.4001 002 0258, kas sastāv no zemes gabala 1469 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela 11. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 0256,

50) ar kad. Nr.4001 002 0264, kas sastāv no zemes gabala 2845 kv.m un atrodas Bauskā, Vidus iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00239986,

51) ar kad. Nr.4001 002 0265, kas sastāv no zemes gabala 1697 kv.m un atrodas Bauskā, Salātu iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239965,

52) ar kad. Nr.4001 002 0266, kas sastāv no zemes gabala 2578 kv.m un atrodas Bauskā, Klusā iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239883,

53) ar kad. Nr.4001 002 0267, kas sastāv no zemes gabala 2701 kv.m un atrodas Bauskā, Ceraukstes iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239920,

54) ar kad. Nr.4001 002 0268, kas sastāv no zemes gabala 10698 kv.m un atrodas Bauskā, Ozolu iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239982,

55) ar kad. Nr.4001 002 0269, kas sastāv no zemes gabala 12927 kv.m un atrodas Bauskā, Pilskalna iela b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000240159.

 

Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena EUR 81000 un sākumcena EUR 49000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 23.08.2016., plkst.11:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas .

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka” vai SIA “TKB līzings”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 8100 ( astoņi tūkstoši viens simts eiro) (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Bauskas zemju lietu kopību) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa par Bauskas zemju lietu kopību).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.