Zeme, ēka un iekārtas Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, "Rapši" (2. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 2.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

nekustamā īpašuma kadastra Nr.8048 003 0623 sastāv no zemes gabala 1,77 ha un uz tā esošas 2 – stāvu dzelzsbetona un metāla konstrukciju ražošanas ēkas jaunbūves ar kopējo platību 5443,1 m2 un atrodas “Rapši”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000295240.

 

kustamā manta kā lietu kopība sastāv no :

krāsošanas iekārtas USI ITALIA ar aprīkojumu,

auto pacēlājiem no ražotāja FI.TIM,

auto ģeometrijas aprīkojuma no ražotāja BLACKHAWK SA un HEDSON TECHNOLOGIES AB,

aprīkojuma no ražotāja UAB “SVYDIS”- RUPES vakuuma sistēma komplektā,

skrūves kompresora ROLLAIR, modelis RLR 40B7 YD.

 

Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu izsoles tirgus cena ir EUR 2 227 600, no kuras EUR 1 907 000 ir nekustamā īpašuma tirgus cena un EUR 320 600 ir kustamās mantas tirgus cena. Izsoles sākuma cena EUR 1 670 700, no kuras EUR 1430250 ir nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena un EUR 240450 ir kustamās mantas sākuma cena.

 

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas nosolītā cena papildus ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsole notiks 02.08.2016., plkst.12:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

Pretendentiem jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 222760 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par “Rapši”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.) un dalības maksa EUR100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par “Rapši”, Babītes pag., Babītes nov.) ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9 , 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas (iekārtu) novērtējums ir atrodams šeit.

 

Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.