Zeme un dzīvokļi Jūrmalā, Amatas ielā 1 (3. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, kopā ar SIA “TKB Līzings”, reģ.Nr.40003591059, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgajā 3.izsolē ar augšupejošu soli 15.12.2016., Rīgā, Miesnieku ielā 9, nekustamos īpašumus, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1:

 

1. dzīvokļa īpašums ar kad. Nr.1300 900 9692, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 – 184,1m2 un kopīpašuma 1841/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1841/66552d.d. no zemes gabala ar kad.Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 1 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.   

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 457 000 un zemes gabala d.d. vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 328000, t.sk. dzīvoklim- EUR 320 000 un zemes gabala d.d.- EUR 8000. Izsole notiks plkst.9:30. Īpašuma Novērtējums.

 

2. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9699, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 – 123,6m2 un kopīpašuma 1236/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1236/66552d.d. no zemes gabala ar kad.Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 2 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 327 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 319 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 8 000, un izsoles sākumcena EUR 229000, t.sk. dzīvoklim- EUR 223 000 un zemes gabala d.d.- EUR 6000. Izsole notiks plkst.10:00. Īpašuma Novērtējums

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

3. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9701, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 – 184,9 m2 un kopīpašuma 1849/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1849/66552 d.d. no zemes gabala ar kad.Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 4 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 433 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 421 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR303000, t.sk. dzīvoklim – EUR 295 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.10:30. Īpašuma Novērtējums.

 

4. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9702, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 – 183,8 m2 un kopīpašuma 1838/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1838/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala  ar kopējo platību 6520 m2 , kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku- īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 5 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 481 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 469 000 un zemes gabala d.d. vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 337 000, t.sk. dzīvoklim EUR 329 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.11:00. Īpašuma Novērtējums.

Pārdots!

 

5. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9705, kas sastāv no dzīvokļa Nr.8 – 162,7 m2 un kopīpašuma 1627/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1627/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 8 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 430 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 419 000 un zemes gabala d.d. vērtība EUR 11 000, un izsoles sākumcena EUR 301 000, t.sk. dzīvoklim EUR 293 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.11:30. Īpašuma Novērtējums.

Pārdots!

 

6. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9706, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 – 493,1 m2 un kopīpašuma 4931/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 4931/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 9 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 723 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 690 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 33 000 un izsoles sākumcena EUR 506 000, t.sk. dzīvoklim EUR 483 000 un zemes gabala d.d. EUR 23 000. Izsole notiks plkst.12:00. Īpašuma Novērtējums.

 

7. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9709, kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 – 175,7 m2 un kopīpašuma 1757/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1757/66552 d.d.ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 12 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 448 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 436 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 314000, t.sk. dzīvoklim EUR 306 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.12:30. Īpašuma Novērtējums.

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

8. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9710, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 – 141,7 m2 un kopīpašuma 1417/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1417/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli  saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 13 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 369 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 360 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 9 000 un izsoles sākumcena EUR 258000, t.sk. dzīvoklim 252 000 EUR un zemes gabala d.d. EUR 6000. Izsole notiks plkst.13:30. Īpašuma Novērtējums.

Pārdots!

 

9. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9711, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 – 173,9 m2 un kopīpašuma 1739/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1739/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 14 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 408 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 396 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 286000, t.sk. dzīvoklim EUR 278000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.13:30. Īpašuma Novērtējums.

 

10. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 – 981,9 m2 un kopīpašuma 9819/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 9819/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “ Trasta komercbanka”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 19 un Nr.1000005111982 20 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 1 230 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 1 164000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 66 000 un izsoles sākumcena EUR 861000, t.sk. dzīvoklim EUR 815000 un zemes gabala d.d. EUR 46000. Izsole notiks plkst.14:00. Īpašuma Novērtējums.

 

11. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9718, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 – 203,2 m2 un kopīpašuma 2032/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 2032/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 21 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 455 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 14 000 un izsoles sākumcena EUR 328 000, t.sk. dzīvoklim EUR 318000 un zemes gabala d.d. EUR 10 000. Izsole notiks plkst.14:30. Īpašuma Novērtējums.

 

12. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9808, kas sastāv no dzīvokļa Nr.22 – 172,3 m2 un kopīpašuma 1723/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1723/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 22 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 440 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 428 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 308 000, t.sk. dzīvoklim EUR 300 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.15:00. Īpašuma Novērtējums.

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

13. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9809, kas sastāv no dzīvokļa Nr.23 – 170,6 m2 un kopīpašuma 1706/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1706/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 23 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 435 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 424 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000 un izsoles sākumcena EUR 305000, t.sk. dzīvoklim EUR 297000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.15:30. Īpašuma Novērtējums.

 

14. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9811, kas sastāv no dzīvokļa Nr.25 – 170,6 m2 un kopīpašuma 1706/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1706/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2 , kas funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu ēku- īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 25 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 459 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 447 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000 un izsoles sākumcena EUR 321 000, t.sk. dzīvoklim EUR 313 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.16:00. Īpašuma Novērtējums.

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

15. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9823, kas sastāv no dzīvokļa Nr.26 – 171,8 m2 un kopīpašuma 1718/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1718/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 26 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 450 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 439 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000 un izsoles sākumcena EUR 315000, t.sk. dzīvoklim EUR 307 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000.  Izsole notiks plkst.16:30. Īpašuma Novērtējums.

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

16. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9837, kas sastāv no dzīvokļa Nr.27 – 169,8 m2 un kopīpašuma 1698/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1698/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 27 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 445 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 434 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000 un izsoles sākumcena EUR 312000, t.sk. dzīvoklim EUR 304 000 un zemes gabala d.d. EUR 8000. Izsole notiks plkst.17:00. Īpašuma Novērtējums.

Rezervēts un atrodas pārdošanas procesā!

 

Katra dzīvokļa vērtībā ir iekļautas lietošanas tiesības uz 2 autostāvvietām ēkas apakšzemes automašīnu novietnē un vienu mantas glabātuvi. Zemes gabalam zemesgrāmatā reģistrēti apgrūtinājumi.

 

Katra zemes gabala un dzīvokļa pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala un dzīvokļa platībai no nosolītās pirkuma maksas.

 

Izsoles cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA” vai SIA “TKB Līzings”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā LV30PARX0000035380009, AS „Citadele banka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī jānorāda, par kuru īpašumu tiek samaksāta dalības maksa un nodrošinājums ).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.