cenu aptauja 11 īpašumiem

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, veicot cenu aptauju, pārdod sekojošus  nekustamos īpašumus:

 

1)ar kadastra Nr.0100 123 2271, kas sastāv no zemes gabala 4556 m2 un atrodas Rīgā, Juglas ielā b/n, un ir reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000167450, Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit;

 

2)ar kadastra Nr.0100 047 0084, kas sastāv no zemes gabala 1813 m2  un atrodas Zilupes ielā, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.24021. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit;

 

3)kā lietu kopību – zemesgabalu domājamo daļu, kas atrodas Kurzemes prospektā b/n, Kurzemes prospektā 164 un Jūrmalas gatvē 97, Rīgā, un kas sastāv no:

- 3/5 d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 082 0250, ar kopējo platību 1275m2, kas iekšējā sadalījuma plānā apzīmēts ar “B” un atrodas Kurzemes prospektā b/n, Rīgā. Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6409;

- 2656/4997 d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 117 0182, ar kopējo platību 2656 m2, kas iekšējā sadalījuma plānā ar apzīmēts ar “B” un atrodas Kurzemes prospektā 164, Rīgā. Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000440702;

- ¼ d.d. no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 082 0254, kas atrodas Jūrmalas gatvē 97, Rīgā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5263.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

4)  kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 075 2120, sastāv no zemes gabala 9523 m2 un uz tā esošas industriālās apbūves 5 148m2, kas sastāv no administratīvās ēkas, ražošanas ēkas, noliktavas, nojumes un atrodas Rīgā, Ventspils ielā 26. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27040. Kustamā manta kā lietu kopība sastāv no iekārtām un mēbelēm, Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas novērtējums ir atrodams šeit;

 

5) ar kadastra Nr.8033 001 0261, kas sastāv no zemes gabala 3,3 ha un atrodas “Jaunsaules”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

6)ar kadastra Nr.8060 012 0614, kas sastāv no zemes gabala 0,23 ha un atrodas Vikingu ielā 29, Sunīšos, Garkalnes novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000154701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

7) ar kadastra Nr.1300 002 2207, kas sastāv no ½ domājamās daļas no zemes gabala 2426 kv.m un atrodas Matrožu ielā 4, Jūrmalā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

8)ar kadastra Nr.0100 122 2022, kas sastāv no zemes gabala 10 000 m2 un atrodas Biķernieku ielā b/n, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.12518. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

9)nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.8048 003 0623 sastāv no zemes gabala 1,77 ha un uz tā esošas 2 – stāvu dzelzsbetona un metāla konstrukciju ražošanas ēkas jaunbūves ar kopējo platību 5443,1 m2 un atrodas “Rapši”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000295240.

Kustamā manta kā lietu kopība sastāv no krāsošanas iekārtas USI ITALIA ar aprīkojumu, auto pacēlājiem no ražotāja FI.TIM, auto ģeometrijas aprīkojuma no ražotāja BLACKHAWK SA un HEDSON TECHNOLOGIES AB, aprīkojuma no ražotāja UAB “SVYDIS”- RUPES vakuuma sistēma komplektā, skrūves kompresora ROLLAIR, modelis RLR 40B7 YD.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas (iekārtu) novērtējums ir atrodams šeit.

 

10) ar kadastra Nr.0100 113 0044, kas sastāv no zemes gabala 1850 m2 un uz tā esošu nedzīvojamo ēku ar kopējo platību 682 m2 un atrodas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000086357. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

 

11)nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8031 008 0187, kas sastāv no zemes gabala 2,82 ha un uz tā esošajām viesu māju kompleksa- 8 ēkām, 6 inženierbūvēm, kas atrodas “Lizdēni”, Salaspils pag., Salaspils nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000162931. Kustamā manta kā lietu kopība sastāv no iekārtām un mēbelēm saskaņā ar atskaitēs uzrādīto kustamās mantas sarakstu un vērtību. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamā īpašuma novērtējumi ir atrodami šeit un šeit.

 

Ar vērtējumiem var iepazīties arī Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni  67027777.

 

Nekustamais īpašums un kustamais īpašums tiks pārdots tam pretendentam, kurš būs piedāvājis augstāko cenu, taču likvidators patur tiesības nepārdot  īpašumus nevienam no piedāvājuma izteikušajiem pircējiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

Piedāvājumu lūdzu sūtīt elektroniski : info@tkb.lv līdz 15.12.2016. plkst.17.00. Sakarā ar to, ka atsevišķi īpašumi apliekas ar PVN, cena piedāvājumā norādāma bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt arī tos sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 vai iesniedzot tos personīgi likvidatoram.

 

 

Likvidators                                                                                                                          I.Krūms

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.