Zeme un ēka Rīgā, Gunāra Astras ielā 5C

 

SIA “TKB Līzings”, reģ.Nr.40003591059, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgajā 2.izsolē ar augšupejošu soli 03.01.2017.,plkst.10.00 Rīgā, Miesnieku ielā 9, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 071 2568, kas atrodas Rīgā, Gunāra Astras ielā 5C un sastāv no 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, sastāvoša no zemes gabala 778 m2 un uz tā esošas 3-stāvu veikala ēkas - jaunbūves. Ir noslēgts kopīpašnieku līgums par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un lietošanu. Īpašuma tiesības uz īpašumu reģistrētas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000426678.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 45 000 un izsoles sākumcena EUR 33750. Izsoles cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi  SIA “TKB Līzings”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita SIA „TKB līzings” norēķinu kontā LV76HABA0551041407658, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma tirgus cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī jānorāda nodrošinājums un dalības maksa par Rīga, Gunāra Astras iela 5C).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams arī šeit.

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.