Zeme Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Rāmavā “Ķiršogas”

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā 1. izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8070 007 1204, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 23 000 m2.

 

Zemes gabals atrodas Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Rāmavā “Ķiršogas” un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000228426.

 

Nekustamā īpašuma tirgus un izsoles sākumcena ir EUR  76 000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 19.01.2017., plkst.10:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

Pretendentiem ne vēlā kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums un dalības maksa par Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmavā “Ķiršogas”).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams arī šeit.

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.