Zeme un ēkas Rīgā, Kūdras ielā 8A un 8B

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 1. labprātīgā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kopumu, kas sastāv no 2 savstarpēji saistītiem nekustamajiem īpašumiem :

 

  1. ar kadastra Nr.0100 064 0192, kas sastāv no zemes gabala 2358 kv.m un uz tā esošu apbūvi 4 tirdzniecības paviljoniem, sardzes ēkas, veikala- kafejnīcas, kas atrodas Rīgā, Kūdras ielā 8A. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.3179. Zemesgrāmatā reģistrētie paviljoni 2,3,4,5,11 dabā neeksistē.
  2. ar kadastra Nr.0100 564 0133, kas sastāv no tirgus paviljona ēkas 482 kv.m, kas atrodas Rīgā, Kūdras ielā 8 B, ēkas saistīta ar zemes gabalu Kūdras ielā 8A. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000133384 par labu Ventam Vidžus. LAS “ TRASTA KOMERCBANKA” saņēmusi Venta Vidžus rakstveida piekrišanu īpašuma atsavināšanai izsoles ceļā.

 

Nekustamo īpašumu tirgus cena un izsoles sākumcena ir EUR  156 000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 31.01.2017., plkst.15:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms izsoles dienas jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, AS „Citadele banka”, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: nodrošinājums un dalības maksa par Kūdras iela 8A un 8B).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams arī šeit.

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.