Zeme, ēka un iekārtas Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, "Rapši"

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

nekustamā īpašuma kadastra Nr.8048 003 0623, kas sastāv no zemes gabala 1,77 ha un uz tā esošas 2 – stāvu dzelzsbetona un metāla konstrukciju ražošanas ēkas jaunbūves ar kopējo platību 5443,1 m2 un atrodas “Rapši”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000295240.

 

 kustamā manta kā lietu kopība sastāv no :

  • krāsošanas iekārtas USI ITALIA ar aprīkojumu,
  • auto pacēlājiem no ražotāja FI.TIM,
  • auto ģeometrijas aprīkojuma no ražotāja BLACKHAWK SA un HEDSON TECHNOLOGIES AB,
  • aprīkojuma no ražotāja UAB “SVYDIS”- RUPES vakuuma sistēma komplektā,
  • skrūves kompresora ROLLAIR, modelis RLR 40B7 YD.

 

Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu tirgus cena ir 2 227 600 EUR, bet izsoles sākumcena ir EUR 1 559 400, no kuras EUR 1 335 000 ir nekustamā īpašuma sākumcena un EUR 224 400 ir kustamās mantas sākumcena. Nekustamā īpašuma un kustamās mantas nosolītā cena papildus ir apliekama ar PVN.

 

 Izsole notiks 06.02.2017., plkst.15:00. Izsoles norises vieta Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, AS  “Citadele Banka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas un dalības maksa EUR 100  (maksājuma mērķis: “nodrošinājums un dalības maksa par “Rapši”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.)

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas (iekārtu) novērtējums ir atrodams šeit.

 

Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.