dzīvokļi Jūrmalā, Amatas ielā 1

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, veicot cenu aptauju, pārdod sekojošus  nekustamos īpašumus, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1:

 

1. dzīvokļa īpašums ar kad. Nr.1300 900 9692, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 – 184,1m2 un kopīpašuma 1841/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1841/66552d.d. no zemes gabala ar kad.Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 1 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.   

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 457 000 un zemes gabala d.d. vērtība EUR 12 000.  Īpašuma Novērtējums.

 

2. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9701, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 – 184,9 m2 un kopīpašuma 1849/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1849/66552 d.d. no zemes gabala ar kad.Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 4 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 433 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 421 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000. Īpašuma Novērtējums

 

3. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9706, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 – 493,1 m2 un kopīpašuma 4931/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas ( kad.apz.1300 012 1601 001)- īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 4931/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 9 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 723 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 690 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 33 000. Īpašuma Novērtējums.

 

4. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9711, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 – 173,9 m2 un kopīpašuma 1739/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1739/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 14 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 408 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 396 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000. Īpašuma Novērtējums.

 

5. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 – 981,9 m2 un kopīpašuma 9819/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 9819/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “ Trasta komercbanka”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 19 un Nr.1000005111982 20 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 1 230 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 1 164000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 66 000. Īpašuma Novērtējums.

 

6. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9718, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 – 203,2 m2 un kopīpašuma 2032/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 2032/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 21 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 455 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 14 000. Īpašuma Novērtējums.

 

7. dzīvokļa īpašums ar kad.Nr.1300 900 9809, kas sastāv no dzīvokļa Nr.23 – 170,6 m2 un kopīpašuma 1706/66552 d.d. no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA “TKB Līzings” un 1706/66552 d.d. ar kad.Nr.1300 012 1601 no zemes gabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemes gabalu ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA”. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 23 un uz zemes gabalu  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 435 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 424 000 un zemes gabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000. Īpašuma Novērtējums.

 

Katra dzīvokļa vērtībā ir iekļautas lietošanas tiesības uz 2 autostāvvietām ēkas apakšzemes automašīnu novietnē un vienu mantas glabātuvi. Zemes gabalam zemesgrāmatā reģistrēti apgrūtinājumi.

 

Nekustamais īpašums  tiks pārdots tam pretendentam, kurš būs piedāvājis augstāko cenu, taču likvidators patur tiesības nepārdot  īpašumus nevienam no piedāvājuma izteikušajiem pircējiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

Piedāvājumu lūdzu sūtīt elektroniski : info@tkb.lv līdz 30.01.2017. plkst.17.00. Sakarā ar to, ka atsevišķi īpašumi apliekas ar PVN, cena piedāvājumā norādāma bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt arī tos sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 vai iesniedzot tos personīgi likvidatoram.

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.