Zeme un ēka Rīgā, Siltuma ielā 10

SIA “TKB Līzings”, reģ.Nr.40003591059, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgajā izsolē ar lejupejošu soli 22.03.2017.,plkst.14:30 Rīgā, Miesnieku ielā 9, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 107 2234, kas atrodas Rīgā, Siltuma ielā 10 un sastāv no zemes gabala 3185 kv.m un 3-stāvu biroja un noliktavas ēkas kopā ar kustamo mantu kā lietu kopību. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000108554.

 

Nekustamā un kustamā īpašuma tirgus cena EUR 878100 un izsoles sākumcena EUR 660850, no kuras EUR 651750 ir nekustamā īpašuma cena un EUR 9100 kustamās mantas cena. Izsoles cena nekustamajam īpašumam nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, bet kustamās mantas cena papildus ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

 Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi  SIA “TKB Līzings”.

 

 Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita SIA „TKB līzings” norēķinu kontā LV76HABA0551041407658, AS „Swedbank” nekustamā un kustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no īpašumu tirgus cenas (EUR 87810) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķī jānorāda nodrošinājums un dalības maksa par Rīga, Siltuma iela 10).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Īpašuma novērtējums ir atrodams arī šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.