Zeme, Siguldas šoseja, Berģi

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 3.labprātīgā izsolē 27.03.2017., Rīgā, Miesnieku ielā 9, plkst.15.00 ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus kā lietu kopību, kas sastāv no īpašumiem:

 1) ar kad. Nr.8060 006 0325, kas sastāv no zemes gabala 0.2649 ha un viesnīcas ēkas (kad. apz. 8060 006 0325 002, nojumes (kad. apz. 8060 006 0325 007) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1267;

 2) ar kad. Nr.8060 506 0003, kas sastāv no apbūves 29484/32431 d.d., noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība, lietošanā administratīvā korpusa 2.stāva telpas ( kad. apz. 8060 006 0183 001), restorāns (kad. apz. 8060 006 0183 002), kafejnīca ( kad. apz. 8060 006 0183 003) un nojume ( kad. apz. 8060 006 0183 004) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3a, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1049;

 3)  ar kad. Nr.8060 006 0184, kas sastāv no zemes gabala 1,9746 ha un ražošanas korpusa ( kad. apz. 8060 006 0184 001), garāžas ( kad. apz. 8060 006 0184 002), elektriķa ēkas ( kad. apz. 8060 006 0184 003), gāzu sadales punkta ( kad. apz. 8060 006 0184 004), noliktavas ( kad. apz. 8060 006 0184 005), augstsprieguma stacijas ( kad. apz. 8060 006 0184 006), hlorētavas ( kad. apz. 8060 006 0184 007) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3B, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.757;

 4) ar kad. Nr.8060 006 0494, kas sastāv no zemes gabala 0.2641 ha un atrodas Rīgas – Siguldas šos. 3C, Berģi, Garkalnes nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125630;

 5) ar kad. Nr.8060 006 0448, kas sastāv no zemes gabala 0.3985 ha un ražošanas korpusa ( kad. apz. 8060 006 0325 001), veikala ( kad. apz. 8060 006 0325 003), mehāniskās darbnīcas ( kad. apz. 8060 006 0325 004), diagnostikas centra ( kad. apz. 8060 006 0325 005), dūmeņa ( kad. apz. 8060 006 0325 006), nojumes ( kad. apz. 8060 006 0325 016) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3D, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202562;

 6) ar kad. Nr.8060 006 0401, kas sastāv no zemes gabala 0.8662 ha un riepu montāžas iecirkņa ( kad. apz. 8060 006 0401 001), tirdzniecības centra ( kad. apz. 8060 006 0401 002) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3E, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1956;

 7) ar kad. Nr.8060 006 0183, kas sastāv no zemes gabala 0.6627 ha un atrodas “Ceļavimbas”, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000171007.

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 1 217 000 un izsoles sākumcena ir EUR 853000, kas nav apliekama ar PVN.

 Zemesgrāmatu valsts nodevas aprēķināšanai katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas. Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 121700 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Garkalnes nov., Berģi) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Garkalnes nov., Berģi).

Tālrunis uzziņām 67027777, no plkst.10.00-17.00. 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.