Zeme Rīgā, Jūrmalas gatvē 99B

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 082 0545, kas sastāv no zemes gabala 2885 m2 un atrodas Rīgā, Jūrmalas gatvē 99B, un ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000558884.

 

 Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR  33200 un izsoles sākumcena ir EUR 23000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 10.04.2017., plkst.10:30. Izsoles norises vieta Rīga, Miesnieku iela 9.

 

 Pretendentiem jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, AS „Citadele banka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 3320 un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: nodrošinājums un dalības maksa par Rīga, Jūrmalas gatve 99B) ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

 Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams arī šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.