Zeme, ēka un iekārtas Rīgā, Ventspils ielā 26

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgajā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

 nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 075 2120, kas sastāv no zemes gabala 9523 m2 un uz tā esošas industriālās apbūves ar kopējo platību 5 148m2, kas sastāv no administratīvās ēkas, ražošanas ēkas, noliktavas, nojumes un atrodas Rīgā, Ventspils ielā 26. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27040.

 

 kustamā manta kā lietu kopība sastāv no iekārtām un mēbelēm, kuru saraksts pieejams Atskaitē par LAS “TRASTA KOMERCBANKA” uzrādītās kustamās mantas vērtību.

 

 Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu tirgus cena ir EUR 897700, bet sākuma cena ir EUR 628700, no kuras EUR 460 000 ir nekustamā īpašuma sākumcena un EUR 168700 ir kustamās mantas sākumcena. Nekustamais īpašums ar PVN netiek aplikts, bet kustamās mantas nosolītā cena papildus ir apliekama ar PVN.

 

 Izsole notiks 10.04.2017., plkst.14:30, Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

 Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, kods HABALV22,  īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 89770 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Ventspils iela 26) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Ventspils iela 26).

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

 Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.