dzīvokļi Jūrmalā, Amatas ielā 1

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, kopā ar SIA "TKB Līzings", reģ. Nr.40003591059, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamos īpašumu, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1:

 

1. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9692, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 - 184,1 kv.m un kopīpašuma 1841/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 1841/66552 domājamajām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 1 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena - EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 457 000 un zemesgabala domājamo daļu vērtība EUR 12 000, un izsoles sākumcena - EUR 328 000, t.sk. dzīvoklim - EUR 320 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 8000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 10.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

2. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9701, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 - 184,9 kv.m un kopīpašuma 1849/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 1849/66552 domājamajām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 012 1601 ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 4 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 433 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 421 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000, un izsoles sākumcena - EUR 303 000, t.sk. dzīvoklim - EUR 295 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 8000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums. 

 

3. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9706, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 - 493,1 kv.m un kopīpašuma 4931/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 4931/66552 domājamās daļas ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 9 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 723 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 690 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 33 000 un izsoles sākumcena EUR 506 000, t.sk. dzīvoklim EUR 483 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 23 000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

4. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9711, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 - 173,9 kv.m un kopīpašuma 1739/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 1739/66552 domājamajām daļām ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 14 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 408 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 396 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 12 000, un izsoles sākumcena - EUR 286 000, t.sk. dzīvoklim EUR 278 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 8000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 13.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9; Īpašuma Novērtējums.

 

5. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 - 981,9 kv.m un kopīpašuma 9819/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 9819/66552 domājamajām daļām ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "Trasta komercbanka". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 19 un Nr.1000005111982 20 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 1 230 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 1 164 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 66 000 un izsoles sākumcena - EUR 861 000, t.sk. dzīvoklim EUR 815 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 46 000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 14.45. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

6. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9718, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 - 203,2 kv.m un kopīpašuma 2032/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 2032/66552 domājamajām daļām ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 21 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 469 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 455 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 14 000, un izsoles sākumcena - EUR 328 000, t.sk. dzīvoklim EUR 318 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 10 000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 15.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

7. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9809, kas sastāv no dzīvokļa Nr.23 - 170,6 kv.m un kopīpašuma 1706/66552 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 1706/66552 domājamajām daļām ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 23 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 435 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 424 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000, un izsoles sākumcena - EUR 305 000, t.sk. dzīvoklim EUR 297 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 8000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

15. Dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.1300 900 9823, kas sastāv no dzīvokļa Nr.26 - 171,8 kv.m un kopīpašuma 1718/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 1718/66552 domājamajām daļām ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 kv.m, kas funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA". Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005111982 26 un uz zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.44.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena EUR 450 000, t.sk. dzīvokļa vērtība EUR 439 000 un zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 11 000, un izsoles sākumcena - EUR 315 000, t.sk. dzīvoklim EUR 307 000 un zemesgabala domājamajām daļām - EUR 8000. Izsole notiks 10.04.2017. plkst. 17.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9. Īpašuma Novērtējums.

 

Katra dzīvokļa vērtībā ir iekļautas lietošanas tiesības uz 2 autostāvvietām ēkas apakšzemes automašīnu novietnē un vienu mantas glabātuvi. Zemesgabalam zemesgrāmatā reģistrēti apgrūtinājumi.

 

Katra zemesgabala un dzīvokļa pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemesgabala un dzīvokļa platībai no nosolītās pirkuma maksas.

 

Izsoles cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "TRASTA KOMERCBANKA" vai SIA "TKB Līzings".

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darbadienas līdz izsolei jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā LV30PARX0000035380009 AS "Citadele banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī jānorāda, par kuru īpašumu tiek samaksāta dalības maksa un nodrošinājums).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.