nekustamo īpašumu un zemesgabala 3,3 ha platībā, adrese: "Jaunsaules", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8033 001 0261, kas sastāv no zemesgabala 3,3 ha platībā, adrese: "Jaunsaules", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4843. Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena EUR 91 000, izsoles sākumcena ir EUR 55 000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 13.04.2017. plkst. 10.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka".

 

Pretendentiem jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā Nr. LV28HABA0551041492621 AS "Swedbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - 9100 EUR (maksājuma mērķis "Nodrošinājums - "Jaunsaules", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads") - un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis "Dalības maksa - "Jaunsaules", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads") ne vēlāk kā 5 darbadienas pirms izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.  Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.