nekustamo īpašumu un zemesgabala adrese: Matrožu ielā 4, Jūrmalā

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.1300 002 2207, kas sastāv no ½ domājamās daļas no zemesgabala 2426 kv.m platībā un atrodas Matrožu ielā 4, Jūrmalā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645. Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena EUR 52 400, izsoles sākumcena - EUR 37 900, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 13.04.2017. plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka".

 

Pretendentam jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 AS "Citadele banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - 5240 EUR (maksājuma mērķis "Nodrošinājums - Matrožu iela 4, Jūrmala") - un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis "Dalības maksa Matrožu iela 4, Jūrmala"), kas jāsamaksā ne vēlāk kā 5 darbadienas pirms izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.  Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.