Zeme Rīgā, Juglas ielā b/n

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 123 2271, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4556 m2 un atrodas Rīgā, Juglas ielā b/n, un ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000167450.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena ir EUR  400 000 un izsoles sākumcena ir EUR 280000, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 10.04.2017., plkst.11:30. Izsoles norises vieta Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Pretendentiem jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, AS „Citadele banka” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 40 000 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Juglas iela b/n) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Juglas iela b/n) ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

 Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.