Zeme, ēkas un iekārtas Salaspils nov., Salaspils pag., "Lizdēni" (2. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 2.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8031 008 0187, kas sastāv no zemes gabala 2,82 ha un uz tā esošajām viesu māju kompleksa- 8 ēkām, 6 inženierbūvēm, kas atrodas “Lizdēni”, Salaspils pag., Salaspils nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000162931.

 

kustamā manta kā lietu kopība sastāv no iekārtām un mēbelēm saskaņā ar atskaitēs uzrādīto kustamās mantas sarakstu un vērtību.

 

Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu izsoles tirgus cena ir EUR 1 819 720, bet izsoles sākuma cena ir EUR 1364790, no kuras EUR 1 346250 ir nekustamā īpašuma sākumcena un EUR 18540 ir kustamās mantas sākumcena. Nekustamā īpašuma un kustamās mantas nosolītā cena papildus ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsole notiks 07.10.2016, plkst.10:00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz izsolei jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 181972  (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Lizdēni, Salaspils novads) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Lizdēni, Salaspils novads).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027924 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamā īpašuma novērtējumi ir atrodami šeit un šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 

 

                                               

 

 

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.