Zeme un ēka Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2

Administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts: ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, 2.izsolē ar lejupejošu soli pārdod likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, nekustamo īpašumu ar kadastra 0100 113 0044, kas sastāv no zemes gabala 1850 m2 un uz tā esošu nedzīvojamo ēku ar kopējo platību 682 m2 un atrodas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000086357.

 

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena/ izsoles sākuma cena EUR 79000. Izsoles cena nav ar PVN apliekams darījums. Izsoles solis 1000 EUR.

 

 

Izsoles sākuma datums: 06.06.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks: 06.07.2017.plkst.13:00.

 

 

Izsoles nodrošinājums 7900 EUR iemaksājams līdz 26.06.2017. LAS “TRASTA KOMERCBANKA” atvērtajā AS “Citadele banka” kontā LV30PARX0000035380009,  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratoram Ilmāram Krūmam autorizēt  dalībai izsolē. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi : https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.