Zeme, Siguldas šoseja, Berģi

Administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts: ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, 2.izsolē ar lejupejošu soli pārdod likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, nekustamos īpašumus kā lietu kopību, kas sastāv no īpašumiem:

 

 

 

 

 1) ar kad. Nr.8060 006 0325, kas sastāv no zemes gabala 0.2649 ha un viesnīcas ēkas (kad. apz. 8060 006 0325 002, nojumes (kad. apz. 8060 006 0325 007) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1267;

 

 

 2) ar kad. Nr.8060 506 0003, kas sastāv no apbūves 29484/32431 d.d., noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība, lietošanā administratīvā korpusa 2.stāva telpas ( kad. apz. 8060 006 0183 001), restorāns (kad. apz. 8060 006 0183 002), kafejnīca ( kad. apz. 8060 006 0183 003) un nojume ( kad. apz. 8060 006 0183 004) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3a, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1049;

 

 

 3)  ar kad. Nr.8060 006 0184, kas sastāv no zemes gabala 1,9746 ha un ražošanas korpusa ( kad. apz. 8060 006 0184 001), garāžas ( kad. apz. 8060 006 0184 002), elektriķa ēkas ( kad. apz. 8060 006 0184 003), gāzu sadales punkta ( kad. apz. 8060 006 0184 004), noliktavas ( kad. apz. 8060 006 0184 005), augstsprieguma stacijas ( kad. apz. 8060 006 0184 006), hlorētavas ( kad. apz. 8060 006 0184 007) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3B, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.757;

 

 

 4) ar kad. Nr.8060 006 0494, kas sastāv no zemes gabala 0.2641 ha un atrodas Rīgas – Siguldas šos. 3C, Berģi, Garkalnes nov. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125630;

 

 

 5) ar kad. Nr.8060 006 0448, kas sastāv no zemes gabala 0.3985 ha un ražošanas korpusa ( kad. apz. 8060 006 0325 001), veikala ( kad. apz. 8060 006 0325 003), mehāniskās darbnīcas ( kad. apz. 8060 006 0325 004), diagnostikas centra ( kad. apz. 8060 006 0325 005), dūmeņa ( kad. apz. 8060 006 0325 006), nojumes ( kad. apz. 8060 006 0325 016) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3D, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202562;

 

 

 6) ar kad. Nr.8060 006 0401, kas sastāv no zemes gabala 0.8662 ha un riepu montāžas iecirkņa ( kad. apz. 8060 006 0401 001), tirdzniecības centra ( kad. apz. 8060 006 0401 002) un atrodas Rīgas – Siguldas šoseja 3E, Berģi, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1956;

 

 

 7) ar kad. Nr.8060 006 0183, kas sastāv no zemes gabala 0.6627 ha un atrodas “Ceļavimbas”, Garkalnes novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000171007.

 

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma vērtējums/izsoles sākuma cena- 746 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 30 000 EUR.

 

 

Izsoles sākuma datums: 06.06.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks: 06.07.2017.plkst.13:00.

 

 

Zemesgrāmatu valsts nodevas aprēķināšanai katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas. 

 

 

Izsoles nodrošinājums 74600 EUR iemaksājams līdz 26.06.2017. LAS “TRASTA KOMERCBANKA” atvērtajā AS Citadele bankas kontā LV30PARX0000035380009,  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratoram Ilmāram Krūmam autorizēt  dalībai izsolē. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi : https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.