Zeme un ēka Rīgā, Miesnieku ielā 9 (1. izsole)

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgā 1.izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu kopā ar tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību:

 

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 008 0024, sastāv no zemes gabala 232 mun uz tā esošas 6 – stāvu administratīvās ēkas 1106,4 m2 un pagraba zem pagalma 12,3 m2, kas atrodas Rīgā, Miesnieku ielā 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.595.

 

Nekustamajā īpašumā kustamās mantas sastāvs kā lietu kopība aprakstīta kustamās mantas vērtējumā.

 

Nekustamā īpašuma kopā ar kustamo mantu izsoles tirgus un sākuma cena ir EUR 1 611 910, no kuras EUR 1 568 000 ir nekustamā īpašuma un EUR 43910 ir kustamās mantas tirgus cena.

 

Sakarā ar to, ka kustamās mantas nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, nosolītajai izsoles cenai papildus tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, proporcionāli nosolītajai kustamās un nekustamās mantas cenai. 

 

Izsole notiks 15.08.2016., plkst.10:00, Rīgā, Palasta ielā 1.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “TRASTA KOMERCBANKA”.

 

Pretendentiem jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, AS „Swedbank” nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 161191 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Rīga, Miesnieku iela 9) un dalības maksa EUR100 (maksājuma mērķis: dalības maksa par Rīga, Miesnieku iela 9) ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles norises dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Kustamās mantas novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.