Cenrādis

 

GARANTĒTĀS ATLĪDZĪBAS IZMAKSA

 

 

1.     Garantētās atlīdzības pārskaitījums SEPA1) ietvaros uz EEZ2) valsts banku

bez maksas

2.     Garantētās atlīdzības pārskaitījums uz citu banku ārpus EEZ2) saskaņā ar AS „Citadele banka” cenrādi
 1. SEPA - Single Euro Payments Area
 2. Eiropas Ekonomikas Zonas valstis ir: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Somija, Slovākija, Spānija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

ATTĀLINĀTAIS SERVISS

 

 

Internetbanka Trast.Net

1.     Pieslēgšana bez maksas
2.     Apkalpošanas maksa mēnesī bez maksas
3.     Atteikšanās no pakalpojumiem bez maksas
4.     Katra papildu lietotāja pieslēgšana (vienu reizi)

20,00 1) EUR (visām juridiskām personām)

5.     Elektroniskās kodu kartes “Klasiskā”, “Mobilā” vai “SLIM” (pēc Klienta izvēles) izsniegšana/aizvietošana testatslēgas un elektroniskā paraksta ģenerācijai: 2)

 • fiziskām personām rezidentiem
20,00 EUR
 • juridiskām personām rezidentiem
30,00 EUR
 • nerezidentiem
50,00 EUR

6.     Elektroniskās kodu kartes atbloķēšana 3)

20,00 EUR
 1. Ieskaitot PVN.
 2. Banka izsniedz Kodu karti ar 2 gadus ilgu garantijas laiku.
 3. Netiek ieturēta komisija pirmajā kodu kartes bloķēšanas gadījumā.

Info čats 1)

1.     Pieslēgšana bez maksas
2.     Apkalpošanas maksa mēnesī bez maksas
3.     Atteikšanās no pakalpojuma bez maksas
 1. Serviss, kas nodrošina sazināšanos starp Banku un Klientu reālā laika režīmā.

CITI PAKALPOJUMI

 

 

Dokumentu sūtīšana pa pastu

1.     Dokumentu sūtīšana pa Latviju (ar Latvijas Pasta starpniecību)

1,50 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)

2.     Dokumentu sūtīšana uz ārzemēm (ar Latvijas Pasta starpniecību)

3,00 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)

3.     Dokumentu sūtīšana (ar kurjerpasta starpniecību; TNT, DHL, EMS utt.)

10,00 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)

4.     Faksa nosūtīšana 3,00 EUR par vienu lapu
5.     Dokumentu skenēšana un nosūtīšana pa e-pastu 0,50 EUR par vienu lapu
 1. Ieskaitot PVN.
 2. Faktiskie izdevumi tiek noņemti no Klienta konta pēc rēķina saņemšanas no Latvijas Pasta un/vai kurjerpasta.

Bankas izziņas

1.     Konta pārskats internetbankā bez maksas
2.     Konta izraksts:
 • par tekošo un iepriekšējo mēnesi (1 reizi mēnesī)
bez maksas
 • par tekošo un iepriekšējo mēnesi (sākot ar 2. konta izraksta izsniegšanas reizi)
0,50 EUR
 • par periodu no 1 mēneša līdz 1 gadam
1,00 EUR (par 1 lpp.)
 • par periodu virs 1 gada
2,00 EUR (par 1 lpp.)
3.     Slēgta konta izraksts 2,00 EUR (par 1 lpp.), min. 15,00 EUR
4.     Izziņa par konta esamību un konta atlikumu:
 • rezidentiem
10,00 EUR
 • nerezidentiem
30,00 EUR
5.     Konta atlikuma apstiprināšana un informācijas sniegšana auditoru kompānijai, cita satura izziņa, Bankas rekomendācija:
 • rezidentiem
50,00 EUR
 • nerezidentiem
70,00 EUR
6.     Papildu tarifs par steidzamas izziņas sagatavošanu (2 stundu laikā) 30,00 EUR + Izziņas tarifs Cenrādī
7.     Izziņas notariāla apstiprināšana

20,00 EUR + faktiskie izdevumi 1)

 1. Ieskaitot PVN.

Pārējie pakalpojumi

1.     Dokumenta meklēšana arhīvā (par katra dokumenta kopiju):
 • par laika posmu līdz vienam mēnesim
bez maksas
 • par laika posmu virs 1 mēneša
15,00 EUR
2.     Izziņa no LURSOFT datu bāzes

10,00 EUR 1)

3.     VID un tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 15,00 EUR
4.     Dokumenta kserokopija (par lapu)

0,50 EUR 1)

5.     Pilnvaras noformēšana Klientam 30,00 EUR
 1. Ieskaitot PVN.

KREDĪTI

 

 

Kredīti juridiskām personām (Investīciju kredīts, Komerckredīts, Risinājuma kredīts, Overdrafts)

1.     Komisijas maksa par pieprasījuma izskatīšanu par kredītlīguma nosacījumu maiņu 100,00 EUR
2.     Komisijas maksa par kredītlīguma nosacījumu (kā arī ar to saistītu līgumu) izmaiņām:
 • kredīta atmaksas termiņa pagarināšana, procentu likmes maiņa, valūtas maiņa, ķīlas devēja un/vai nodrošinājuma maiņa
1% no kredīta summas (min.200,00 EUR)
 • maksājuma datuma maiņa
100,00 EUR
 • citas izmaiņas
0,5% no kredīta summas (min.100,00 EUR)

Kredīti fiziskām personām (Hipotekārais kredīts, Risinājuma kredīts, Kredīts pret finanšu ķīlu)

1.     Komisijas maksa par pieprasījuma izskatīšanu par kredītlīguma nosacījumu maiņu 50,00 EUR
2.     Komisijas maksa par kredītlīguma nosacījumu (kā arī ar to saistītu līgumu) izmaiņām:
 • kredīta atmaksas termiņa pagarināšana, procentu likmes maiņa, valūtas maiņa, ķīlas devēja un/vai nodrošinājuma maiņa
1,5% no summas (min.150,00 EUR)
 • maksājuma datuma maiņa
50,00 EUR
 • citas izmaiņas
0,5% no kredīta summas (min.50,00 EUR)

Citi pakalpojumi

1.     Dokumentu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā, ja dokumentus reģistrācijai iesniedz Banka 25,00 EUR
2.     Dokumentu reģistrācija Zemesgrāmatā, ja dokumentus reģistrācijai iesniedz Banka 100,00 EUR
3.     Kredīta konta izdruka pēc Klienta pieprasījuma 5,00 EUR
4.     Komisijas maksa par notāra pakalpojumu apmaksas dokumentu noformēšanu (par katru darījumu) 15,00 EUR
5.     Komisijas maksa par Bankas piekrišanas/apliecinājuma sagatavošanu individuāli (min.100,00 EUR)
6.     Pārējās komisijas, saistītas ar kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu individuāli
7.     Citi pakalpojumi (dokumentu sūtīšana pa pastu, Bankas izziņas sniegšana utt.) saskaņā ar Cenrādi
8.    Kreditēšanas un ar to saistīto līgumu tulkošana citā valodā (krievu, angļu), kas nav LR valsts valoda, pēc klienta pieprasījuma 100,00 EUR par līgumu

MAKSĀJUMU KARTES (EUR) / jaunas kartes netiek izsniegtas no 04.03.2016.

 

 

Maestro Cirrus MC Classic MC Business MC Gold
1.       Maksa par pirkumu/pakalpojumu bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
2.      

Skaidras naudas izņemšana: 2)

 • Swedbank bankomātos Latvijā
0,00 3% (min.7,00EUR) 0,00 2% (min.2,00 EUR) 2% (min.3,00 EUR)
 • citu banku bankomātos (ATM)
2% (min.2,00 EUR) 3% (min.7,00EUR) 2% (min.3,00 EUR) 2% (min.2,00 EUR) 2% (min.5,00 EUR)
 • citās bankās
3% (min.7,00 EUR) 3% (min.7,00EUR) 3% (min.7,00 EUR) 3% (min.7,00 EUR) 3% (min.7,00 EUR)
3.      

Atļautā kredīta limita gada procenti 1)

-- -- 24% 24% 18%
4.      

Maksa par neatļautu negatīvu Kartes konta atlikumu (gada procenti) 1)

60% 60% 60% 60% 60%
5.       Komisija par nepamatotas sūdzības izskatīšanu (par katru darījumu) 25,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR
6.       Komisija par darījumu pamatojošas dokumentācijas pieprasījumu (par katru darījumu) 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR
7.       Kartes konta mēneša atskaišu saņemšana:
 • Bankā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • TKB internetbankā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • e -pastā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • pasta sūtījumā
3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR
8.       Kartes derīguma termiņš 24 mēneši 24 mēneši 24 mēneši 24 mēneši 24    mēneši
 1. Atļautā kredīta limita gada procentus un maksu par neatļautu negatīvu Kartes konta atlikumu aprēķina reizi mēnesī un noraksta no Klienta Kartes konta.
 2. Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā.
 3. Citas papildu izmaksas, kas Bankai var rasties, apkalpojot Klienta maksājumu karti, tiek norakstītas no Klienta konta bezakcepta kārtībā.

MAKSĀJUMU KARTES (USD) / jaunas kartes netiek izsniegtas no 04.03.2016.

 

 

Maestro Cirrus MC Classic MC Business MC Gold
1.       Maksa par pirkumu/pakalpojumu bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
2.      

Skaidras naudas izņemšana: 2)

 • Swedbank bankomātos Latvijā
0,00 3% (min.7,00USD) 0,00 2% (min.2,00 USD) 2% (min.3,00 USD)
 • citu banku bankomātos (ATM)
2% (min.2,00 USD) 3% (min.7,00USD) 2% (min.3,00 USD) 2% (min.2,00 USD) 2% (min.5,00 USD)
 • citās bankās
3% (min.7,00 USD) 3% (min.7,00USD) 3% (min.7,00 USD) 3% (min.7,00 USD) 3% (min.7,00 USD)
3.      

Atļautā kredīta limita gada procenti 1)

-- -- 24% 24% 18%
4.      

Maksa par neatļautu negatīvu Kartes konta atlikumu (gada procenti) 1)

60% 60% 60% 60% 60%
5.       Komisija par nepamatotas sūdzības izskatīšanu (par katru darījumu) 25,00 USD 25,00 USD 25,00 USD 25,00 USD 25,00 USD
6.       Komisija par darījumu pamatojošas dokumentācijas pieprasījumu (par katru darījumu) 20,00 USD 20,00 USD 20,00 USD 20,00 USD 20,00 USD
7.       Kartes konta mēneša atskaišu saņemšana:
 • Bankā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • TKB internetbankā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • e -pastā
bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas
 • pasta sūtījumā
3,00 USD 3,00 USD 3,00 USD 3,00 USD 3,00 USD
8.       Kartes derīguma termiņš 24 mēneši 24 mēneši 24 mēneši 24 mēneši 24 mēneši
 1. Atļautā kredīta limita gada procentus un maksu par neatļautu negatīvu Kartes konta atlikumu aprēķina reizi mēnesī un noraksta no Klienta Kartes konta.
 2. Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā.
 3. Citas papildu izmaksas, kas Bankai var rasties, apkalpojot Klienta maksājumu karti, tiek norakstītas no Klienta konta bezakcepta kārtībā.

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE 1)

 

 

Seifa izmērs 1 nedēļa t.sk.PVN 1 mēnesis t.sk.PVN 3 mēneši t.sk.PVN 6 mēneši t.sk.PVN 1 gads t.sk.PVN
4,3 x 26 x 44,5 cm 10,00 EUR 15,00 EUR 45,00 EUR 75,00 EUR 115,00 EUR
6,8 x 26 x 44,5 cm 15,00 EUR 25,00 EUR 55,00 EUR 90,00 EUR 150,00 EUR
11,8 x 26 x 44,5 cm 30,00 EUR 50,00 EUR 110,00 EUR 180,00 EUR 300,00 EUR
29,3 x 26 x 44,5 cm 40,00 EUR 60,00 EUR 135,00 EUR 200,00 EUR 350,00 EUR
 1. Komisijas maksa par Klienta atslēgas glabāšanu Bankā................................................................ 20,00 EUR/mēn. 1)
 2. Komisijas maksa par Klienta atslēgas glabāšanu Bankā pēc apmaksātā glabāšanas perioda beigām (par katru kalendāro dienu).................................................................................................................................................. 1,00 EUR 1)
 3. Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu un seifa atvēršanu ........................................................................ 90,00 EUR
 4. Komisijas maksa par seifa izmantošanu pēc Individuālā seifa īres līguma termiņa beigām (par katru kalendāro dienu)... ......................................................................................................................................................... 2,50 EUR 1)
 5. Pilnvaras par seifa izmantošanu noformēšana............................................................................... 30,00 EUR 1)

 

 1. Ieskaitot PVN.
Spēkā ar 04.04.2016

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.