Paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

28.03.2017

 

Cienījamie klienti!

 

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 186.pantu kreditori var pieteikt savas prasības trīs mēnešu laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par bankas maksātnespējas procesa pasludināšanu (2017.gada 15.martā) – tātad līdz 2017.gada 15.jūnijam, sūtot tās administratoram pa pastu uz adresi Miesnieku iela 9, Rīga, LV -1050, vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ilmars.krums@smpa.lvLai pieteiktu kreditora prasījumu, nepieciešams aizpildīt veidlapu (veidlapas paraugs pielikumā), kā arī pievienot pārstāvības tiesību pamatojošo dokumentu oriģinālus. Administrators informē, ka nav nepieciešams pievienot norēķinu konta izdrukas, norēķinu/kartes/depozīta konta atvēršanas līgumus.

 

 

Latvijas Republikas nerezidentu un ārvalstu juridisko personu kreditoru prasījumiem administrators lūdz pievienot šādu dokumentu oriģinālus, kas nav izdoti agrāk kā 30 dienas pirms to iesniegšanas bankā:

 

  • apliecinājumu no uzņēmuma reģistrācijas valsts reģistra vai atbilstošas institūcijas (Reģistrācijas aģenta) par uzņēmuma pašreizējo juridisko statusu (Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency utml.) ar norādītiem uzņēmuma pārvaldes institūciju locekļiem, statūtkapitālu, īpašniekiem un adresēm;
  • pilnvarojumu ar atbilstošām pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt uzņēmuma intereses, tajā skaitā, iesniegt kreditoru prasījumu;
  • dokumentus, kuri apliecina patiesā labuma guvēju (Declaration of Trust) vai dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības uz kapitāla daļām vai akcijām, piemēram, akciju sertifikāti, vienošanās par akciju pārvaldīšanu utml.;
  • gadījumā, ja paraksta tiesīgā persona ir juridiska persona, tad iepriekšējos punktos pieprasītā informācija iesniedzama arī par katru šādu juridisko personu, lai būtu iespējams pārliecināties par katras juridiskās personas aktuālo juridisko statusu un paraksta tiesīgām personām. Ja dokumentus paraksta fiziskā persona, iesniedzams apliecinājums par tās personas tiesībām parakstīt konkrēta veida dokumentus.
  • gada pārskats par 2016.gadu vai zvērināta revidenta atzinums, kas apliecina, ka kreditors ir atzīstams par mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu Kredītiestāžu likuma 192.panta 1ˡ.punkta izpratnē.

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” administrators norāda, ka ārvalstu personu, ar kuru izcelsmes valstīm Latvijas Republikai nav starpvalstu vienošanās par savstarpējo tiesisko palīdzību un notariālo darbību atzīšanu (ja dokumenta izdošanas valsts nav pievienojusies 1961.g. Hāgas konvencijai par dokumentu legalizācijas atcelšanu), dokumentiem jābūt legalizētiem vai apostilizētiem.

 


Pievērsiet uzmanību, ka augstāk norādītais dokumentu saraksts var atšķirties saskaņā ar individuālu kreditora prasību, kā arī kreditoru prasījumu izvērtēšanas laikā var tikt pieprasīta papildus informācija un/vai dokumenti.

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Paziņojums kreditoriem Paziņojums par izsoles atcelšanu »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.