Trasta komercbankas neauditētā peļņa 2000.gadā bija 49 780 latu

20.01.2001

 

"Trasta komercbankas" neauditētā peļņa 2000.gadā bija 49 780 latu. "Trasta komercbankas" aktīvi (bez aktīviem pārvaldīšanā) aizvadītajā gadā palielinājušies par 4% jeb 313 tūkstošiem latu un 2000.gada 31. decembrī bija 8,122 miljonu latu apjomā. Savukārt bankas aktīvu un aktīvu pārvaldīšanā apjoms pagājušā gada beigās bija 31,684 miljoni latu, kas ir par 23,477 miljoniem latu vairāk nekā 1999.gada beigās. 

2000.gada 31.decembrī "Trasta komercbankas" kasē un nostro kontos bija 3,822 miljoni latu, valsts obligācijās banka bija ieguldījusi 2,624 miljonus latu, kredītos banka bija izsniegusi 385 tūkstošus latu, akcijās un citos vērtspapīros banka bija ieguldījusi 570 tūkstošus latu. Savukārt bankas pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi decembra beigās bija 514 tūkstošu latu apjomā, aktīvi pārvaldīšanā - 23,562 miljonu latu apjomā, pārējie aktīvi - 137 tūkstoši latu, bet nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ieņēmumi - 69 tūkstoši latu. 

"Trasta komercbankas" saistības pret kredītiestādēm 31.decembrī bija 583 tūkstoši latu, noguldījumos banka bija piesaistījusi 3,539 miljonus latu, nauda ceļā - 396 tūkstoši latu, pārējās saistības - 66 tūkstoši latu, pasīvi pārvaldīšanā - 23,562 miljoni latu, bet nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi - 22 tūkstoši latu. 

Bankas uzkrājumi nedrošiem aktīviem pagājušā gada beigās bija 20 tūkstošu latu apjomā. "Trasta komercbankas" kapitāls un rezerves 31.decembrī bija 2,669 miljoni latu,bet subordinētais kapitāls - 828 tūkstošu latu apjomā.

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Notikusi Trasta komercbankas akcionāru... Trasta komercbanka nodibinājusi ieguldījumu... »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.