Jaunumu arhīvs

2018

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17.07.2018
Cenu aptauja kustamās mantas iegādei

Likvidējamās AS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667,

administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot
kustamo mantu (dekoratīvu čuguna lielgabalu).

VECĀKI IERAKSTI

15.03.2018
Paziņojums par internetbankas Trast.Net slēgšanu

Administrators Armands Rasa paziņo, ka internetbankas sistēma Trast.Net būs pieejama un aktīva līdz 2018.gada 30.aprīlim.

VECĀKI IERAKSTI

04.03.2018
Cenu aptauja kustamās mantas iegādei

Likvidējamās AS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot kustamo mantu (datortehniku) saskaņā ar sarakstu.

 

Katra kustamās mantas vienība tiks pārdota tam pretendentam, kurš būs izteicis visaugstāko cenas piedāvājumu....

VECĀKI IERAKSTI

07.01.2018
Cenu aptauja nekustamajiem īpašumiem (pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 08.03.2018.)

Likvidējamās AS „TRASTA KOMERCBANKA”, administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot šādus nekustamos īpašumus:

 

 

  • Ventspils ielā 26, Rīgā, ...

VECĀKI IERAKSTI

05.01.2018
Paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

Cienījamie klienti!

 

 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 19. jūnija lēmumu lietā Nr. C30426817 no likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" administratora pienākumu pildīšanas atcelts Ilmārs Krūms un par jauno administratoru iecelts Armands Rasa. Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu iepriekšējam administratoram ir uzlikts par pienākumu nodot LAS "TRASTA KOMERCBANKA" dokumentus un mantu Armandam Rasam, taču dokumentu, kas saistīti ar kreditoru prasījumiem, nodošanas process turpinās, un tie nav pārņemti.

 

 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai nodrošinātu visu kreditoru interešu aizsardzību, administrators Armands Rasa aicina visus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" kreditorus - gan kreditorus, kas vēl nav iesnieguši savus kreditora prasījumus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa ietvaros (pēc 2017. gada 10. marta), gan kreditorus, kas kreditora prasījumus bija iesnieguši iepriekšējam administratoram Ilmāram Krūmam, iesniegt savus kreditora prasījumus pašreizējam administratoram Armandam Rasam. (Kreditora prasījuma veidlapas paraugs atrodams šeit)

 

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram - fiziskajai personai - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

 

1) kreditora prasījuma iesniegumu (veidlapas paraugs pielikumā), kas satur:

- faktisko apstākļu izklāstu;

- kreditora konta numurus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

- bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

- detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

- informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

- kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā.

 

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

 

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

 

4) pases kopiju;

 

5) notariālu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona.

 

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram - komercsabiedrībai (juridiskajai personai) - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

 

1) kreditora prasījumu, kas satur:

- faktisko apstākļu izklāstu;

- kreditora konta numurus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

- bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

- detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

- informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

- kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā.

 

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

 

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

 

4) pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu;

 

5) apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

 

6) apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

 

7) apliecinājumu par patieso labuma guvēju.

 

 

Visi iepriekš minētie dokumenti kreditoram vai kreditora pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts kreditora prasījumā, jāiesniedz klātienē LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa administratora prakses vietas adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā (saskaņā ar starptautiskajiem prasībām par dokumentu legalizāciju) uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Ja dokumenti tiek iesniegti personīgi, kreditors var iesniegt dokumentu kopijas, nodrošinot to atbilstības oriģināliem pārbaudi iesniegšanas brīdī. Dokumentus iesniedz latviešu, angļu vai krievu valodā. Nepieciešamības gadījumā administrators var pieprasīt kreditoram iesniegt dokumentu tulkojumus.

 

 

Kreditoriem, kas iesnieguši kreditoru prasījumus Ilmāram Krūmam pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (pēc 2017. gada 10. marta), minētais fakts ir jānorāda savā prasījuma iesniegumā, norādot datumu, kurā prasījums iesniegts, un formu, kādā tas iesniegts, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pamato prasījuma iesniegšanu Ilmāram Krūmam.

 

 

Kreditoriem - komercsabiedrībām (juridiskajām personām) - kas ir iesnieguši kreditoru prasījumus trīs mēnešu laikā pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (no 2017. gada 10. marta līdz 2017. gada 15. jūnijam), nepieciešams papildus iesniegt 2016. gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.

 

 

Jebkādas kreditoru pretenzijas, prasības vai jautājumi ir jāsagatavo kā juridiski saistoši dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, nosūtot tos uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Uz saņemtajiem e-pastiem, kas nesatur elektroniskos dokumentus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, var tikt sniegtas tikai informatīvas atbildes.

 

 

Administrators paziņo, ka administratora elektroniskā pasta adrese saziņai jautājumos par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesu ir tkb@readvokati.lv.

VECĀKI IERAKSTI

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.