Jaunumu arhīvs

2016

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

22.12.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  likvidators Ilmārs Krūms paziņo, ka 1.kārtas atzītajiem kreditoriem ir tiesības ieskaita veidā, pretī saņemot kustamo ( t.sk. prasījuma tiesības), nekustamo īpašumu, saņemt nākamos 10% no pamatsummas prasījuma. Minētais nosacījums stāsies spēkā tikai tad, ja tiesības izmantot ieskaitu būs izteicis pietiekami liels kreditoru apjoms. Lai izmantotu ieskaita iespēju, kreditori var apvienot savus kreditoru prasījumus ar citiem kreditoriem.

VECĀKI IERAKSTI

22.11.2016
Pakalpojumu sniedzējiem LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā nav iztērēti 7 miljoni eiro

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” informē, ka kopējie likvidācijas izdevumi par laika periodu no 14.03.2016. līdz 31.10.2016. sastāda 8 592 175 EUR.

Norādītajos likvidācijas izdevumos ietilpst darbinieku darba samaksa, atlaišanas pabalsti, nodokļu maksājumi, likvidatora atlīdzība, mantas uzturēšanas un mantas pārdošanas izmaksas, izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos, kā arī tiesas izdevumi un citi Kredītiestāžu likumā paredzētie izdevumi.

Visa minētā informācija Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā tiek regulāri publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” LAS „TRASTA KOMERCBANKA” ikmēneša pārskatos.

Atlīdzību likvidatora pieaicinātajiem apakšuzņēmējiem likvidators ir sedzis no savas atlīdzības, nevis no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” līdzekļiem. Līdz ar to publiski minētās personas nekādu atlīdzību no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” nav saņēmušas.

VECĀKI IERAKSTI

25.10.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidators informē, ka ir pieņemts lēmums minētās tiesības saņemt nākamo izmaksu ieskaita veidā palielināt par 10 %, proti, šobrīd atzītajiem kreditoriem nākamo izmaksu 20 % apmērā no pamatsummas prasījuma ir tiesības saņemt ieskaita veidā.

VECĀKI IERAKSTI

26.09.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidators paziņo, ka tiek uzsākts norēķins 10 % apmērā no pamatsummas prasījuma ieskaita veidā ar tiem kreditoriem, kuri izvēlējušies samaksas vietā saņemt jebkuru nepārdoto un izsludināto mājas lapā www.tkb.lv kustamo, nekustamo īpašumu vai prasījuma tiesības.

VECĀKI IERAKSTI

24.09.2016
Vērtspapīru pārdošana

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr. 40003029667, turpmāk – Banka, paziņo, ka tiek pārdoti sekojoši trešajām personām piederoši vērtspapīri

VECĀKI IERAKSTI

21.09.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidators paziņo, ka atzītajiem kreditoriem nākamo izmaksu 10 % apmērā no pamatsummas prasījuma ir tiesības saņemt ieskaita veidā,  izvēloties jebkuru nepārdoto un izsludināto mājas lapā www.tkb.lv kustamo, nekustamo īpašumu vai prasījuma tiesības pēdējās nenotikušās izsoles sākumcenas apmērā, nepārsniedzot 10 % no pamatsummas prasījuma.

VECĀKI IERAKSTI

01.09.2016
Paziņojums

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" likvidators Ilmārs Krūms aicina LAS "TRASTA KOMERCBANKA" klientus pārņemt savā valdījumā LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā esošo 3.personu mantu, vēršoties pie likvidatora (adrese: Palasta iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Pēc sludinājumā minētā termiņa beigām trešo personu manta tiks atsavināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.ˡ pantu.Paziņojums attiecas uz tiem klientiem, kuri nodevuši savu mantu LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārvaldībā.

VECĀKI IERAKSTI

23.08.2016
Informācija 23.08

LAS “TRASTA KOMERCBANKA” likvidators Ilmārs Krūms informē, ka jebkurš interesents var izteikt vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, kustamo mantu, prasījuma tiesības pēc nenotikušas izsoles par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

VECĀKI IERAKSTI

11.07.2016
Informācija kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  likvidators Ilmārs Krūms informē, ka likvidācijas procesā līdz 5.jūlijam izsolēs ir pārdoti sekojoši LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  aktīvi.

VECĀKI IERAKSTI

06.07.2016
Paziņojums klientiem

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" likvidators Ilmārs Krūms aicina LAS "TRASTA KOMERCBANKA" klientus izņemt LAS "TRASTA KOMERCBANKA" klientu seifos esošo mantu, kas nodota LAS "TRASTA KOMERCBANKA"  glabāšanā  un uzaicina LAS  "TRASTA KOMERCBANKA" klientus vienoties par klientu mantas saņemšanas kārtību.

VECĀKI IERAKSTI

17.06.2016
Darba laiks 23. un 24.jūnijā

 

Cienījamie klienti!

 

Informējam, ka Līgo un Jāņu svētkos, 23. un 24.jūnijā LAS “TRASTA KOMERCBANKA” būs slēgta, savukārt 22. jūnijā darba laiks būs no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pirmssvētku diena).

 

Priecīgus svētkus vēlot,

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”

VECĀKI IERAKSTI

13.06.2016
Paziņojums kreditoriem

LAS “Trasta komercbanka” likvidators atgādina, ka strauji tuvojas kreditoru pieteikšanās beigu termiņš -  17.jūnijs. Kreditoru prasījumi, kas tiks iesniegti pēc šī termiņa, tiks iekļauti citā kreditoru grupā, kuras ietvaros prasījumi tiks apmierināti tikai pēc termiņā iesniegto un citu Kredītiestāžu likuma 192. un 193.pantā norādīto kreditoru prasījumu apmierināšanas

VECĀKI IERAKSTI

06.06.2016
Paziņojums kreditoriem

Sākot ar 2016.gada 6.jūniju tiek uzsākta papildus izmaksa 10% apmērā atzītajiem kreditoriem no pamatsummas prasījuma.

VECĀKI IERAKSTI

25.05.2016
Paziņojums kreditoriem

Savlaicīgai kreditoru prasījumu atzīšanai un apmierināšanai likvidators Ilmārs Krūms aicina kreditorus, iesniedzot kreditoru prasījumus, rūpīgi iepazīties ar Kredītiestāžu likuma prasībām un sadarboties AML ( anti-money laundering) procedūras ietvaros. LAS “Trasta komercbanka”  likvidators Ilmārs Krūms paziņo, ka ir uzsākta izmaksa pirmajiem atzītajiem kreditoriem 20 % no pamatsummas prasījuma. Naudas līdzekļi 20% no pamatsummas prasījuma summām tiek nodalīti no bankas aktīviem atsevišķā kontā tikai kreditoru prasījumu apmierināšanai.

VECĀKI IERAKSTI

18.05.2016
Papildus paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

Kreditori, kuru kontu atlikumi LAS "Trasta komercbanka" pārsniedz valsts garantētos 100 000 eiro, kā arī pārējie likumīgie kreditori, kas ieguvuši kreditora statusu pēc lēmuma par bankas likvidāciju, var pieteikt savas kreditora prasības trīs mēnešu laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par bankas likvidācijas procesa uzsākšanu (2016.gada 17.martā) – tātad līdz 2016.gada 17.jūnijam.

VECĀKI IERAKSTI

12.05.2016
Par kontu slēgšanu

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" informē, ka sakarā ar Bankas licences anulēšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu, Banka vairs nav tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus klientiem. Līdz ar to, tiesiskā darījuma priekšmetam beidzot pastāvēt, ir izbeidzamas arī tiesiskās attiecības starp Banku un tās klientiem, kuru ietvaros nepastāv savstarpēji neizpildītas saistības. Sakarā ar iepriekš minēto, Banka uzsāk to Bankas klientu kontu slēgšanu, ar kuriem nepastāv savstarpēji neizpildītas saistības un kuru kontos atlikums ir vienāds ar nulli.

VECĀKI IERAKSTI

02.05.2016
Izmaiņas darba laikos

Cien.klienti!

Informējam, ka 3. un 4.maijā būs mainīts LAS “TRASTA KOMERCBANKA”  darba laiks:

3.maijā Klientu apkalpošanas zāles būs atvērtas no plkst. 9:30 līdz plkst.16:00 (pirmssvētku diena);

4.maijā  LAS “TRASTA KOMERCBANKA” būs slēgta (Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena).

 

VECĀKI IERAKSTI

28.04.2016
Par pārdotajām LAS "TRASTA KOMERCBANKA" obligācijām

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" informē, ka 2016.gada 27.aprīlī augstākās cenas piedāvātājam tika pārdotas sekojošas Bankai piederošas obligācijas

VECĀKI IERAKSTI

22.04.2016
Par pirmajām LAS "TRASTA KOMERCBANKA" nekustamo īpašumu izsolēm

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" aicina visas ieinteresētās personas iepazīties ar pirmajiem bankas nekustamā īpašuma izsoļu sludinājumiem.

VECĀKI IERAKSTI

14.04.2016
Par valsts garantētās atlīdzības izmaksām

LAS Trasta komercbanka ierobežoto finanšu pakalpojumu dēļ šobrīd veic valsts garantētās atlīdzības izmaksas klientiem tikai SEPA norēķinu sistēmas ietvaros.

VECĀKI IERAKSTI

13.04.2016
Par LAS Trasta komercbanka nekustamo īpašumu izsolēm

LAS Trasta komercbanka informē, ka tuvākās nedēļas laikā tiks izsludinātas pirmās labprātīgās nekustamā īpašuma izsoles.

VECĀKI IERAKSTI

11.04.2016
Informācija par AML pārbaudēm

Lūdzam ņemt vērā, ka LAS Trasta komercbankā šobrīd tiek veiktas AML (anti-money-laundering) pārbaudes attiecībā uz visām klientiem izmaksājamām summām.

VECĀKI IERAKSTI

01.04.2016
Par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" turējumā esošajiem finanšu instrumentiem

LAS "TRASTA KOMERCBANKA"  informē, ka klienti, kuriem LAS "TRASTA KOMERCBANKA" ir atvērti finanšu instrumentu konti, var iesniegt LAS "TRASTA KOMERCBANKA" rīkojumus par viņiem piederošo finanšu instrumentu pārvedumu uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc klienta brīvas izvēles, kas ir tiesīga turēt ieguldītāju finanšu instrumentus. 

VECĀKI IERAKSTI

31.03.2016
Paziņojums SIA „TKB līzings” klientiem par saistību atmaksas kārtību

Pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas 2016.gada 3.marta lēmumu par kredītiestādes darbības licences anulēšanu AS “TRASTA KOMERCBANKA”,  ir mainīti SIA „TKB līzings” rekvizīti. 

VECĀKI IERAKSTI

30.03.2016
Kreditora prasījuma forma

Kreditori, kuru kontu atlikumi LAS "Trasta komercbanka" pārsniedz valsts garantētos 100 000 eiro, kā arī pārējie likumīgie kreditori, kas ieguvuši kreditora statusu pēc lēmuma par bankas likvidāciju, var pieteikt savas kreditora prasības trīs mēnešu laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par bankas likvidācijas procesa uzsākšanu (2016.gada 17.martā) – tātad līdz 2016.gada 17.jūnijam.

VECĀKI IERAKSTI

22.03.2016
Bankas darba laiks Lieldienās

Lieldienās bankas darba grafiks būs mainīts.

VECĀKI IERAKSTI

18.03.2016
Sāktas valsts garantēto atlīdzību izmaksas Trasta komercbankas klientiem

Likvidējamā akciju sabiedrība Trasta komercbanka uzsākusi izmaksāt valsts garantēto atlīdzību, kura pienākas bankas klientiem - fiziskām un juridiskām personām rezidentiem/nerezidentiem līdz 100 000 eiro apmērā

VECĀKI IERAKSTI

17.03.2016
Trasta komercbankas obligācijas izslēdz no Baltijas Parāda vērtspapīru saraksta

Birža "Nasdaq Riga" pieņēmusi lēmumu izslēgt Trasta komercbankas obligācijas no Baltijas Parāda vērtspapīru saraksta par pēdējo obligāciju tirdzniecības dienu nosakot 2016.gada 15.martu.

VECĀKI IERAKSTI

17.03.2016
Paziņojums par kredītsaistību atmaksas kārtību

Pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas 2016.gada 3.marta lēmumu par kredītiestādes darbības licences anulēšanu AS “TRASTA KOMERCBANKA” (turpmāk tekstā – Banka), Banka informē par klientu kredītsaistību (maksājumu karšu kredīta limiti, patēriņa kredīti, kredīti, overdrafti, faktorings u.c.) jauno atmaksas kārtību.

VECĀKI IERAKSTI

14.03.2016
Tiesa pieņēmusi lēmumu likvidēt Trasta komercbanku

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 14.03.2016. nolēma atzīt AS "TRASTA KOMERCBANKA" par likvidējamu.

VECĀKI IERAKSTI

04.03.2016
ECB pieņem lēmumu anulēt Trasta komercbankas licenci. Papildināts.

Trasta komercbanka informē, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) pieņēmusi lēmumu anulēt bankas licenci. Papildināts.

VECĀKI IERAKSTI

04.02.2016
Aktuālā informācija klientiem par bankā notiekošajiem procesiem

Trasta komercbanka turpina informēt klientus par notikumiem un bankā veiktajiem pasākumiem, sakarā ar FKTK noteiktajiem ierobežojumiem. 

VECĀKI IERAKSTI

27.01.2016
Informācija bankas klientiem

Trasta komercbanka vēlas informēt, ka esošajā situācijā padziļināti strādā, lai novērstu trūkumus, kurus konstatējusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

VECĀKI IERAKSTI

22.01.2016
Informācija klientiem par bankas darbības ierobežojumiem

Banka turpina darbu ikdienas režīmā, sniedz pakalpojumus un pilda saistības pret klientiem, ievērojot FKTK noteiktos ierobežojumus.

VECĀKI IERAKSTI

21.01.2016
Izmaiņas Vienotajā pakalpojumu cenrādī 2016.gada janvārī

Cienījamie klienti! Informējam par izmaiņām Cenrādī, kas stājas spēkā 2016.gada 25.janvārī. Lūdzam jūs iepazīties ar izmaiņām!

VECĀKI IERAKSTI

21.01.2016
Izmaiņas "Vispārējos darījumu un pakalpojumu noteikumos"

Informējam, ka sākot no 1.februāra stājas spēkā aktualizēti "Vispārējie darījumu un pakalpojumu noteikumi".

VECĀKI IERAKSTI

04.01.2016
Izmaiņas Vienotajā pakalpojumu cenrādī

Cienījamie klienti! Informējam par izmaiņām Cenrādī, kas stāsies spēkā 2016. gada 4. janvārī. Lūdzam jūs iepazīties ar izmaiņām!

VECĀKI IERAKSTI

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.