Par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" turējumā esošajiem finanšu instrumentiem

01.04.2016

 

LAS "TRASTA KOMERCBANKA"  informē, ka klienti, kuriem LAS "TRASTA KOMERCBANKA" ir atvērti finanšu instrumentu konti, var iesniegt LAS "TRASTA KOMERCBANKA" rīkojumus par viņiem piederošo finanšu instrumentu pārvedumu uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc klienta brīvas izvēles, kas ir tiesīga turēt ieguldītāju finanšu instrumentus.

Lai pārvestu savus līdz tam LAS ''TRASTA KOMERCBANKA'' turētos finanšu instrumentus uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, klientam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam citā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā uz sava vārda.

Informējam, ka klientu izvēlētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības var piemērot komisijas maksas par finanšu instrumentu (vērtspapīru) kontu atvēršanu un apkalpošanu. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību piemērojamās komisijas maksas konta atvēršanai, uzturēšanai ieteicams noskaidrot pirms finanšu instrumentu konta atvēršanas.

Par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" turējumā esošajiem naudas līdzekļiem, kas radušies no finanšu instrumentu notikumu izpildes pēc likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" licences anulēšanas (03.03.2016. plkst.24.00)

LAS "TRASTA KOMERCBANKA"  informē, ka klienti, kuriem LAS "TRASTA KOMERCBANKA" turējumā ir finanšu instrumenti un kuriem pienākas naudas līdzekļi, kas radušies no šo finanšu instrumentu notikumu izpildes pēc likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" licences anulēšanas (03.03.2016. plkst.24.00), var iesniegt LAS "TRASTA KOMERCBANKA" rīkojumus par minēto naudas līdzekļu pārvedumu uz citu kredītiestādi pēc klienta brīvas izvēles.

Lai pārvestu klientam pienākošos naudas līdzekļus, kas radušies no LAS "TRASTA KOMERCBANKA" turējumā esošo klienta finanšu instrumentu notikumu izpildes pēc likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" licences anulēšanas (03.03.2016. plkst.24.00) uz citu kredītiestādi, klientam ir jābūt atvērtam norēķinu kontam citā kredītiestādē uz sava vārda.

Informējam, ka klientu izvēlētās kredītiestādes var piemērot komisijas maksas par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu. Kredītiestāžu piemērojamās komisijās maksas konta atvēršanai, uzturēšanai ieteicams noskaidrot pirms norēķina konta atvēršanas.


LAS „TRASTA KOMERCBANKA”
Likvidators Ilmārs Krūms

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Paziņojums SIA „TKB līzings” klientiem par... Informācija par AML pārbaudēm »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.