Cenu aptauja nekustamajiem īpašumiem (pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 08.03.2018.)

07.01.2018

 

Likvidējamās AS „TRASTA KOMERCBANKA”, administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot šādus nekustamos īpašumus:

 

 • Ventspils ielā 26, Rīgā, kadastra numurs 0100 075 2120, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9523 m2, administratīvās un ražošanas ēkas ar kopējo platību 4720,5 m2, ražošanas ēkas ar kopējo platību 262,4 m2, noliktavas ēkas ar kopējo platību 9,1 m2 un nojumes un tajā esošo kustamo mantu kā lietu kopību;
 • savstarpēji funkcionāli saistītus nekustamos īpašumus kā lietu kopību:
  • Rīgas-Siguldas šosejā 3, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0325 002, kas sastāv no zemes gabala 0,2649 ha platībā un viesnīcas ēkas;
  • 29 484/32 431 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Rīgas-Siguldas šosejā 3A, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 506 0003, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas;
  • Rīgas-Siguldas šosejā 3B, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0184, kas sastāv no zemes gabala 1,9746 ha platībā, garāžas, elektriķa ēkas, gāzu sadales punkta, noliktavas, augstsprieguma stacijas un hlorētavas;
  • Rīgas-Siguldas šosejā 3C, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0494, kas sastāv no zemes gabala 0,2641 ha platībā;
  • Rīgas-Siguldas šosejā 3D, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0448, kas sastāv no ražošanas korpusa, veikala, mehāniskās darbnīcas un diagnostikas centra;
  • Rīgas-Siguldas šosejā 3E, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0401, kas sastāv no zemes gabala 0,8662 ha platībā un riepu montāžas iecirkņa un tirdzniecības centra;
  • „Ceļavimbas”, Garkalnes novads, kadastra numurs 8060 006 0183, kas sastāv no zemes gabala 0,6627 ha platībā

 

 

Katrs nekustamais īpašums vai lietu kopība tiks pārdota tam pretendentam, kurš būs izteicis visaugstāko cenas piedāvājumu.

 

 

Personas, kuras vēlas piedalīties cenu piedāvājuma izteikšanā, tiek aicinātas līdz 2018.gada 8.marta plkst. 17:00 rakstveidā apliecināt vēlmi iesniegt LAS “TRASTA KOMERCBANKA” nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma) pārdošanas cenas piedāvājumu. Apliecinājumā ir jānorāda personas vārds un uzvārds/ juridiskās personas nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, kontaktinformācija un apliecinājums nosūtāms administratoram Armandam Rasam pa pastu uz adresi – Kr. Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010 vai iesniedzams elektroniski parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi: tkb@readvokati.lv.

 

 

Ar nekustamo īpašumu vērtējumiem var iepazīties Administratora prakses vietā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, darba dienās no pulksten 10:00-17:00, iepriekš zvanot pa tālruni +371 67280685.

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Paziņojums par izsludināto izsoļu atcelšanu Paziņojums par debitoru parādu atgūšanas... »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.