TKB apkopo 2014. gada rezultātus

01.04.2015

 

2015. gada 26. martā TKB padomes sēdē tika apstiprināti bankas 2014.gada darbības rezultāti.

2014.gadu Banka noslēdza ar zaudējumiem 12.75 miljonu euro apmērā, kas lielā mērā ir saistīts ar sarežģīto situāciju Ukrainā. Bankai bija jāveic uzkrājumi virknei kredītu, pārsvarā saistītiem ar Ukrainas tirgu, kā arī nekustamā īpašuma kredītiem Bulgārijā. Bankas operatīvā peļņa sastādīja 5.4 miljonu euro. Attiecīgi, Bankas kapitāla un rezervju apjoms samazinājās par 12.62 miljoniem euro, sastādot 2014.gada 31.decembrī 41.92 miljonus euro. „Pateicoties pirmskrīzes gadu piesardzīgai dividenžu izmaksas politikai, uz 2014.gada sākumu Bankas rīcībā bija 28.31 miljoni euro kapitāla rezerve nesadalītās peļņas veidā, līdz ar ko, tekošā gada zaudējumi tiks segti uz iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rēķina”, - saka TKB Valdes priekšsēdētājs Gundars Grieze.

 

2014.gada 31.decembrī Bankas aktīvu apjoms sasniedza 581.11 miljonus euro, kas ir par 166.00 miljoniem euro vairāk nekā 2013.gada noslēguma radītājs. Pārskata perioda beigās piesaistīto noguldījumu apjoms sasniedza 500.22 miljonus euro, kas par 164.74 miljoniem euro vairāk nekā 2013.gada noslēguma radītājs. 2014.gadā Banka aktīvi strādāja pie nedrošo kredītu atgūšanas un kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanas, tāpēc kredītportfelis pārskata gadā samazinājās par 14.61 miljoniem euro, sasniedzot uz 2014.gada beigām 98.82 miljonus euro.

 

Grupas aktīvu apjoms uz pārskata perioda beigām sastāda 574.13 miljoni euro, kas ir par 157.44 miljoniem euro vairāk nekā 2013.gada noslēguma apjoms. 2014.gada gadu Grupa noslēdza ar zaudējumiem 14.00 miljoni euro apmērā. Bankas konsolidācijas grupu veido meitas uzņēmumi „TKB Nekustamie īpašumi”, „TKB Līzings” un tā meitas uzņēmumi „TKB Leasing Tajikistan”,”TKB LU” un „Project 1”, „Heckbert C7 Holdings” un tā meitas uzņēmums „Ferrous Kereskedelmi KFT”.

 

Par vienu no prioritātēm Bankas darbībā 2014.gadā kļuva kapitāla stiprināšana, veicot subordinēto obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā. Emisija tika veiksmīgi noslēgta - subordinētās obligācijas ir iegādājušies 47 investori, tai skaitā 38 fiziskas personas un 9 juridiskas personas. Pamatojoties uz AS „NASDAQ OMX Rīga” valdes lēmumu, 2014.gada 16. decembrī AS „TRASTA KOMERCBANKA” obligācijas tika iekļautas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Obligāciju emisija ir pievilcīga kapitāla piesaistes alternatīva, un, raugoties no investoru perspektīvas, fiksētā ienākuma aktīvi, kā korporatīvās obligācijas, ir piemēroti finanšu instrumenti investīciju portfeļa diversifikācijai kā privātajiem, tā institucionālajiem investoriem. Arī 2015.gadā Bankā plāno strādāt pie sava kapitāla stiprināšanas.

 

2014.gadā Banka turpināja attīstīt savu darbību ne tikai Latvijas ietvaros, bet arī ārzemēs, par ko liecina fakts, ka Baltijas–Honkongas tirdzniecības asociācija piešķīrusi TKB sertifikātu, kas apliecina Bankas īpašā biedra statusu šajā organizācijā. Kā atzina asociācijas vadība, šis statuss tiek piešķirts kompānijām par īpašiem nopelniem asociācijas attīstībā. TKB joprojām ir vienīgā banka Baltijā, kurai ir sava pārstāvniecība Honkongā.

 

Domājot par papildu iespējām Bankas klientiem jaunu eksporta tirgu apgūšanā, Banka 2014.gadā turpināja strādāt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrībā, kas dod iespēju vienkopus uzklausīt uzņēmēju viedokļus, iepazīties ar eksportējošu uzņēmumu problēmām un vajadzībām, kā arī dalīties uzkrātajā pieredzē drošu un efektīvu tirdzniecības finansēšanas operāciju veikšanā, ko banka jau desmit gadus sniedz saviem klientiem kā vienīgais starptautiskās faktoringa organizācijas Factors Chain International (FCI) pārstāvis Latvijā.

 

2014. gadā Banka uzsāka darbu pie piedāvājuma klāsta paplašināšanas esošajiem un jaunajiem klientiem. Banka veica aptauju Latvijas klientu vidū, lai noskaidrotu viņu vēlmes. Izteiktie priekšlikumi kļuva par impulsu tādu jaunu pakalpojumu ieviešanai kā klientu komplekti. 2014.gadā turpinājās darbs pie jaunu produktu attīstīšanas, it īpaši Life style segmentā: tika izstrādāta lojalitātes programma un radīts piedāvājums, kas ļauj Bankas karšu īpašniekiem izmantot izdevīgus piedāvājumus labākajās atpūtas vietās Latvijā un aiz tās robežām.

 

Aizvadītajā gadā Banka turpināja uzturēt augstus standartus klientu apkalpošanā un maksājumu kvalitātē. Bankas starptautisko maksājumu teicamo kvalitāti kārtējo reizi apstiprināja Bankas sadarbības partneri – lielākās Vācijas bankas Deutsche Bank un Commerzbank, jau devīto reizi pēc kārtas piešķirot Bankai ikgadējās balvas STP Award 2013 un STP Excellence Award 2013. Tādejādi Banka vēlreiz saņēmusi apliecinājumu savas komandas profesionalitātei un nevainojamam klientu apkalpošanas servisam aizvadītajā darba posmā.

 

Saskaņā ar ASV likumdošanas prasībām par ārzemju kontu aplikšanu ar nodokļiem (FATCA) Banka veiksmīgi piereģistrējās ASV Iekšējā ieņēmuma dienesta reģistrā kā FATCA loceklis un saņēma speciālus reģistrācijas numurus. Bankas dalība FATCA programmā dod iespēju veikt dolāru maksājumus standarta režīmā.

 

2014.gadā Banka turpināja attīstīt tehnoloģijas, kuras nodrošina klientiem pieeju kontiem no jebkuras vietas pasaulē ar visaugstāko drošības pakāpi. Tika arī uzsākts Bankas imidža maiņas process – mainīsies uzņēmuma logotips un korporatīvais stils. Bankas jaunais sauklis „Open private banking” nozīmē, ka mēs esam atvērti sadarbībai ar plašāku klientu loku un TKB plāno vēl uzlabot klientu servisa kvalitāti.

 

2015.gadā Banka plāno īpašu uzmanību veltīt informācijas sistēmu un tehnoloģiju uzlabošanai, pastiprinātu uzmanību pievēršot internetbankas un mājas lapas attīstībai, kas būs ne tikai mūsdienīgas un ērtas bet arī viegli adaptējama mobilajām ierīcēm. Paralēli tiek plānotas iekšējas izmaiņas, lai mazinātu biznesa riskus un uzlabotu personāla kvalifikāciju.

 

Bankas vadība pateicas visiem Bankas klientiem, akcionāriem un darbiniekiem par izrādīto uzticību, atbalstu un sekmīgo veikumu.

 

Elīna Bikuļča
Sabiedrisko attiecību nodaļa

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Izmaiņas Vienotajā pakalpojumu cenrādī Igors Buimisters par biznesa iespējām Baltkrievijā... »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.