Personas datu apstrāde

Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA", vienotais reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV 1050, Latvija; e-pasta adrese - info@tkb.lv; tīmekļa vietnes adrese – www.tkb.eu, ievērojot fizisko personu pamattiesības un brīvības, veic personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumu prasībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

 

Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas reģistrā (personas datu apstrādes reģistrācijas Nr.000848). 

 

Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" noteiktie un reģistrētie personas datu apstrādes mērķi ir:

 

  • finanšu pakalpojumu un akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” citu pakalpojumu sniegšana un ar to saistīto klientu rīkojumu izpildes nodrošināšana, uzskaite, izpilde un kontrole;
  • maksājumu karšu klientu darījumu nodrošināšana un uzskaite;
  • vērtspapīru uzskaite;
  • ar Akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”  sniegto pakalpojumu saistīta servisa nodrošināšana un uzlabošana;
  • reklāmas kampaņas, izložu vai loteriju rīkošana un izpilde;
  • tiesību realizācija, kas izriet no parādu atgūšanas, ieskaita un/vai cesijas;
  • risku pārvaldība;
  • kredītu reģistra likumā noteikto pienākumu izpilde un tiesību realizācija;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpilde un ar to saistīto darījumu uzskaite un kontrole.

 

Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās informācijas sniegšanu pēc klienta pieprasījuma.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.