Cenu aptauja kustamās mantas iegādei

17.07.2018

 

Likvidējamās AS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667,
administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot
kustamo mantu (dekoratīvu čuguna lielgabalu).

 


Personas, kuras vēlas piedalīties cenas piedāvājuma izteikšanā, tiek aicinātas līdz 2018.gada
31.jūlijam
rakstveidā iesniegt LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kustamās mantas
(dekoratīva čuguna lielgabala) iegādes piedāvājumu.

 


Cenas piedāvājumā ir jānorāda personas vārds un uzvārds/ juridiskās personas nosaukums,
personas kods/reģistrācijas numurs, kontaktinformācija* un apliecinājums par vēlmi
iegādāties kustamo mantu, norādot kustamās mantas iegādes cenu. Piedāvājums nosūtāms
administratoram Armandam Rasam pa pastu uz adresi Kr. Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-
1010 vai iesniedzams elektroniski parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi:
tkb@readvokati.lv.

 


Ar kustamo mantu klātienē var iepazīties administratora prakses vietā Rīgā, Krišjāņa
Valdemāra ielā 33-35, darba dienās no plkst.10:00 līdz 17:00, iepriekš zvanot pa tālruni +371
67280685.

 


Kustamās mantas apraksts un fotoattēli pieejami šeit.

 


___________________________________________________________

 


*Jūsu cenas piedāvājumā norādītos personas datus apstrādās LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas
Nr.40003029667, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 33A-1A, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 67280685, e-pasta adrese
tkb@readvokati.lv (pārzinis). Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi Jūs identificēt likumīga un efektīva mantas pārdošanas
procesa nodrošināšanai, ievērojot pārziņa likumīgās intereses.
Jūsu sniegtie personas dati tiks glabāti likumā noteiktu laika periodu. Visā datu apstrādes laikā no pārziņa puses Jums ir tiesības
pieprasīt pārzinim piekļuvi Jūsu personas datiem, saņemt informāciju par pārziņa rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, pieprasīt
pārzinim to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības
pieprasīt pārziņa rīcībā esošo personas datu nodošanu (pārnešanu) citam pārzinim atbilstoši normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja
Jūs uzskatāt, ka datu apstrādes ietvaros no pārziņa puses ir pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā.

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ НОВОСТЕЙ


« Сообщение о закрытии системы интернет-банка...

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.