Jaunumu arhīvs

2017

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15.06.2017
Cобрание кредиторов отменено

Настоящим ликвидируемое акционерное общество TRASTA KOMERCBANKA регистрационный номер 40003029667 юридический адрес: улица Миесниеку 9, Рига, LV- 1050, сообщает, что собрание кредиторов, которое было запланированно на

АРХИВ

02.06.2017
Оповещение о собрании кредиторов и повестка дня собрания

Собрание кредиторов ликвидируемого акционерного общества TRASTA KOMERCBANKA регистрационный номер 40003029667 юридический адрес: улица Миесниеку 9, Рига, LV- 1050, состоится 16 июня 2017 года в 11:00 в помещениях гостиницы City Hotel TEATER по адресу: улица Брунинеку 6, Рига, в конференц-зале на 7 этаже...

АРХИВ

12.05.2017
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts:ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, informē, ka LAS “TRASTA KOMERCBANKA” īpašumā ir nekustamie īpašumi, kas atrodas Bulgārijā.

 

 

Īpašumiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, nav piemērojamas Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normas, kā arī Latvijas Republikas e-vietnē www.e izsoles.lv nav iespējas izvietot sludinājumus par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Bulgārijā un sekas attiecībā uz izsoles aktu, pirkuma līgumu, kas dod tiesības iegūt nekustamo īpašumu, regulē tās valsts tiesību normatīvie akti, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašumi.

 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, administrators nolemj pārdot Bulgārijas īpašumus atbilstoši Bulgārijas tiesību normatīvo aktu prasībām, pārdodot tos izsolēs vai bez tās par iespējami augstāko cenu.

 

 

Katra īpašuma apraksts, pārdošanas noteikumi tiks publicēti arī www.tkb.lv.

 

 


Maksātnespējas administrators I.Krūms

АРХИВ

09.02.2017
Par nenotikušās 1.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 9.februārī nenotika izsole, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret fiziskajām personām par nenotikušās izsoles sākuma cenu. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 15.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

АРХИВ

01.02.2017
par nenotikušās 2.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.janvārī un 2017.gada 26.janvārī nenotika izsoles, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret rezidentiem fiziskajām personām un  pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 10.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

АРХИВ

11.01.2017
Кредиторам выплачено более чем 193 миллиона евро

Ликвидатор ЛАО „TRASTA KOMERCBANKA”, рег. № 40003029667, Илмарс Крумс информирует о том, что в декабре 2016 года была возвращена сумма активов в размере 11 220 274 EUR, которая является одной из самых больших с даты начала процесса ликвидации.

До 09 января 2017 года произведены выплаты в размере более чем 193 миллиона евро 2862 кредиторам, в т.ч. кредиторам по гарантированным вкладам.

Общие затраты в процессе ликвидации ЛАО „TRASTA KOMERCBANKA” на 30 декабря 2016 года составляют 13 727 243 EUR, что является менее чем 7% от выплаченной кредиторам суммы и включает в себя заработную плату, увольнительные пособия, расходы на содержание имущества, налоги, вознаграждение ликвидатора и помощника ликвидатора, расходы на оценку, расходы на размещение публикаций для организации аукционов, судебные расходы и все другие расходы, связанные с процессом.

АРХИВ

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.